De onderwijsronde van Vlaanderen

Door N-VA op 13 september 2013, over deze onderwerpen: Kleuterschool en basisonderwijs, Nederlands leren, Secundair onderwijs

De Vlaamse Regering sloot een akkoord over de hervorming van het onderwijs. En dat is maar goed ook. Want het onderwijs is een cruciale bouwsteen van onze maatschappij. De N-VA zette zwaar in op deze hervorming. En het resultaat mag er zijn: het masterplan is een mooie hervorming waarbij de mens centraal staat: de leerling, de leraar, de ouder, de schooldirecteur, de leerlingenbegeleider, …

De hervorming die wordt doorgevoerd is een omvattend pakket van slimme maatregelen. Die spelen in op de specifieke knelpunten, zonder aan de sterke fundamenten en de vrijheid van ons onderwijs te raken. We versterken de zwakkere leerlingen, maar versterken ook de sterkere leerlingen.

  • Wetenschap en techniek worden als vak ingevoerd in het basisonderwijs, en doorgezet in het secundair onderwijs.
  • Kinderen in gezinnen waar de thuistaal geen Nederlands is, helpen we hun taalachterstand in te halen: grondige screening, taalbaden, verplichte lesuren Nederlands, …
  • De eerste graad wordt geoptimaliseerd: de algemene vorming wordt uitgebreider en breder, differentiatie moet zorgen voor meer verdieping.
  • Studierichtingen in de tweede en derde graad worden gescreend en afgestemd op de arbeidsmarkt. Richtingen die geen aansluiting hebben op hoger onderwijs of de arbeidsmarkt worden geschrapt.
  • Alle BSO-richtingen krijgen een diploma secundair onderwijs. Mits een extra voorbereidend jaar bieden ook deze richtingen uitzicht op hoger onderwijs.
  • Het C-attest blijft bestaan
  • Een oriëntatieproef op het einde van het secundair onderwijs moet ervoor zorgen dat leerlingen en ouders een realistische inschatting kunnen maken van de mogelijkheden in het hoger onderwijs.

Meer weten?

Meer informatie over de onderwijsvisie van de N-VA kan je hiernaast downloaden en lezen in PDF-formaat. 

Ook antwoorden op veelgestelde vragen over de onderwijshervorming vind je hiernaast.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is