Leerkrachten willen (weer) lesgeven: papierlast moet omlaag

Door Kris Van Dijck op 28 maart 2014, over deze onderwerpen: Kleuterschool en basisonderwijs, Leerkrachten en directies, Secundair onderwijs

Ook lesgevers raken tegenwoordig steeds meer bedolven onder het papierwerk en de administratie. Een kwalijke trend die nu ook bevestigd wordt door een grootschalig onderzoek bij tienduizend leerkrachten. 

“De bevraging toont allereerst aan dat leerkrachten hun job erg graag doen”, zegt Vlaams N-VA-Parlementslid en onderwijsspecialist Kris Van Dijck. “Met hart en ziel zelfs. Jongeren iets bijbrengen en hen zien groeien: daar halen ze enorm veel voldoening uit. Maar de administratieve rompslomp is er te veel aan.”

“En gelijk hebben ze”, aldus Van Dijck. “De papieren last moet omlaag.” De N-VA formuleert in haar visie op onderwijs alvast een aantal voorstellen die daartoe kunnen bijdragen. Zo dienen we te vermijden dat alle informatie die al beschikbaar is in databanken van de overheid telkens opnieuw moet worden opgevraagd bij de school. En niet alleen de administratieve last die de overheid zelf veroorzaakt moet verminderen, ook die van de onderwijskoepels en de inrichtende machten. 

Centraal meldpunt 

Bij de voorbereiding van nieuwe onderwijsregelgeving pleit de N-VA voor een toets die het risico voor irriterende regeldruk in kaart brengt. Ook willen we een meldpunt creëren waar leerkrachten en directies dat soort druk kunnen signaleren. Het meldpunt zal ook periodiek verslag uitbrengen, zodat opvolging verzekerd is.

Want ook schooldirecties, zeker in het basisonderwijs, besteden een groot deel van hun tijd aan allerhande administratie, financieel beheer en logistieke ondersteuning. Daardoor kunnen zij niet genoeg focussen op hun sowieso al erg veelzijdige takenpakket: begeleiden van personeel, kwaliteit bewaken, omgaan met kinderen, schoolbeleid voeren en ten slotte plannen en organiseren. Goede en gemotiveerde directeurs blijken dan ook vaak witte raven. Een betere ondersteuning en verloning is daarom een absolute noodzaak.

De leerkrachten zelf moeten zo veel mogelijk tijd kunnen besteden aan lesgeven, niet aan overbodige vergaderingen, voorschriften en verslagen. “Uit het onderzoek blijkt immers dat leraars nog steeds graag voor de klas staan: laat ons dat vooral zo houden en hen daarin ook ondersteunen.”

“Met die slimme maatregelen pakken we gericht de papierlast aan, terwijl we behouden en versterken wat goed is aan ons onderwijs”, besluit Kris Van Dijck.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is