N-VA lanceert drietrapsraket voor betere slaagcijfers in eerste jaar

Door Kris Van Dijck, Goedele Vermeiren op 25 maart 2014, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs

Eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs die voor minder dan een vijfde van de vakken slagen, behalen zelden een diploma. Dat blijkt uit cijfers van de Leuvense Faculteit Rechtsgeleerdheid. Andere cijfers, die Vlaams N-VA-Volksvertegenwoordiger Goedele Vermeiren opvroeg bij onderwijsminister Smet, tonen zelfs aan dat één op de tien eerstejaars voor geen enkel vak slaagt. Zowel de universiteit van Leuven als die van Antwerpen willen daarom maatregelen treffen om falende studenten sneller te heroriënteren. Dat verbaast Vermeiren niet. “Een verkeerde studiekeuze leidt alleen maar tot demotivatie en frustratie. Dat moeten we vermijden.” 

Om de slaagcijfers van eerstejaarsstudenten te verbeteren, stelt de N-VA een aanpak in drie trappen voor. Eerst en vooral moeten we dringend werk maken van verplichte, niet-bindende oriënteringsproeven aan het einde van het secundair onderwijs. “Dat werd overigens ook opgenomen in het masterplan secundair onderwijs.” 

Vervolgens moeten studenten eerst een aantal basisvakken onder de knie hebben, in plaats van een traject af te leggen dat een wirwar van vakken en jaren combineert. Een haperende studievoortgang is vaak het gevolg van die verregaande flexibilisering. “De N-VA is voorstander van meer bindende modeltrajecten. Zo bieden we nieuwe studenten een betere houvast.  En voor docenten is het dan ook terug duidelijk welke voorkennis een student al dan niet heeft”, verklaart Vlaams Parlementslid en N-VA-onderwijsspecialist Kris Van Dijck.

Tot slot moeten we het leerkrediet grondig bijsturen. “Enkel zo kunnen we studenten aanmoedigen om bewuste keuzes te maken en hun studievoortgang te bewaken.”

Lage slaagcijfers, hoge kosten

Aan lage slaagcijfers in het hoger onderwijs is ook een hoge kost verbonden, zowel voor ouders als voor de maatschappij. Bovendien kunnen de universiteiten en hogescholen de toevloed aan studenten nauwelijks aan. Er is een tekort aan aula’s, studentenkamers en stageplaatsen. Ook de onderwijstaakbelasting van assistenten, docenten en hoogleraren neemt toe, ten koste van hun andere (onderzoeks-)taken. Dat maakt een goede oriëntering des te belangrijker.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is