Nieuw onderwijsdecreet: vergeet de leerkrachten niet!

Door Kris Van Dijck op 17 maart 2014, over deze onderwerpen: Buitengewoon onderwijs, Leerkrachten en directies, Personen met een beperking

De N-VA diende in het Vlaams Parlement amendementen in op het zogenoemde M-decreet.

Dat bevat maatregelen om het buitengewoon onderwijs én de zorg voor leerlingen met specifieke behoeften te verbeteren. De ingediende amendementen zorgen voor een geleidelijke invoering van die maatregelen, in fasen en met bijsturing waar nodig. “Daarbij moeten we ook oog blijven hebben voor aangepaste ondersteuning en bijscholing voor onze leerkrachten”, zegt Vlaams N-VA-Parlementslid en onderwijsspecialist Kris Van Dijck. “Daarvoor willen we een budget toekennen aan gespecialiseerde begeleiders die leerkrachten en scholen zullen bijstaan. Ook de 470 voltijdse medewerkers van de reguliere pedagogische begeleiding willen we daarvoor inzetten.”

“Dit decreet maakt het buitengewoon onderwijs sterker en creëert ruimte”, verduidelijkt Van Dijck. “Vandaag staan er heel wat kinderen met een zorgbehoefte op wachtlijsten voor het buitengewoon onderwijs. Die worden mee in stand gehouden doordat andere kinderen daar onterecht belanden of blijven. Door objectief te bepalen wat de beste plaats is om de kwaliteiten van ieder kind tot zijn recht te laten komen, kunnen we verkeerde of te snelle doorverwijzingen verminderen.”

Geen besparing

“Elk kind op de juiste plaats met maximale kansen: dat is de kern van het decreet”, besluit Van Dijck. Daarom wordt er met het decreet ook niet bespaard. Middelen die vrijkomen in het buitengewoon onderwijs moeten ingezet worden in de klas, voor leerlingen en leerkrachten die het nodig hebben. Tegelijk blijft het gewoon onderwijs de mogelijkheid hebben om aan te geven dat de draagkracht van school en leerkracht wordt overschreden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is