Nieuws over dit onderwerp

Door Kris Van Dijck op 29 juni 2017, over deze onderwerpen: Blog

De vrijheid van godsdienst staat gebeiteld in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens: “Art. 9 Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst 1. Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te …

14 september 2016
Vanop de eerste lijn.
22 augustus 2016
Terug naar school
4 juni 2016
Zweden GMF
10 mei 2016
In Dialoog
6 januari 2016
De scheuring
4 augustus 2015
Met de fiets… (2)
2 augustus 2015
Met de fiets… (1)
20 juni 2015
Juridisch misbruik
17 juni 2015
Eén jaar later