Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie Onderwijs en plaatsvervangend lid van de commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en van de commissie Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid.

Binnen de N-VA-fractie neem ik de coördinatie op mij van de werkzaamheden van de volksvertegenwoordigers die lid zijn van de commissie Onderwijs. Dat zijn er twaalf in totaal: zes vaste en zes plaatsvervangende. Binnen de commissie Onderwijs ben ikzelf voornamelijk bezig met het hoger onderwijs, het kwaliteitsbeleid in onze scholen, de hervorming van het scholenlandschap en het inschrijvingsdecreet.

Naast mijn vele jaren ervaring in het parlement, 21 jaar ondertussen, kan ik ook terugvallen op mijn expertise/ervaringen als onderwijzer, schepen van Onderwijs en burgemeester van de gemeente Dessel.

Ik heb ook bijzondere belangstelling voor al de (Kempense) streekdossiers. Kernenergie  (weliswaar federale bevoegdheid), mobiliteit, tewerkstelling en streekontwikkeling dragen mijn interesse weg.

Al lid van het Vast Bureau en het Uitgebreid Bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het dagelijks bestuur van het Vlaams Parlement.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.krisvandijck.be/.

Wens je op de hoogte te blijven van de activiteiten van onze N-VA fractie m.b.t. onderwijs in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op onze Onderwijsnieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Amendement op het ontwerp van decreet betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie

van Kathleen Helsen, Kris Van Dijck, Jo De Ro, Caroline Gennez en Elisabeth Meuleman
1175 (2016-2017) nr. 2

Amendement op het ontwerp van decreet betreffende de re-integratie van het Universitair Ziekenhuis Gent in de Universiteit Gent

van Jenne De Potter, Koen Daniëls, Ann Brusseel, Kris Van Dijck, Jos De Meyer en Paul Cordy
914 (2016-2017) nr. 2

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 110/5 van de Codex Secundair Onderwijs, wat het recht op inschrijving betreft

van Joris Poschet, Koen Daniëls, Jo De Ro, Karl Vanlouwe, Kathleen Helsen en Kris Van Dijck
900 (2016-2017) nr. 1

Recente vragen

Actuele vraag van Kris Van Dijck aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het nut van het behoud van de opgelegde sociale mix in scholen, naar aanleiding van een recente doctoraatsstudie

van Kris Van Dijck aan minister Hilde Crevits
84 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Onderwijs - Procedure tot re-integratie bij langdurig zieken

van Kris Van Dijck aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
391 (2016-2017)

Actuele vraag over de opleiding van vrachtwagenchauffeurs in het secundair onderwijs

van Kris Van Dijck aan minister Hilde Crevits
63 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 en de beleidsbrief Onderwijs 2017-2018

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Paul Cordy en Ann Brusseel
15 (2017-2018) nr. 4-H

Actualiteitsdebat over meertaligheid op school

met Stefaan Sintobin, Koen Daniëls, Ann Brusseel, Axel Ronse, Paul Cordy, Elisabeth Meuleman, Ortwin Depoortere, Caroline Gennez, Kris Van Dijck, Robrecht Bothuyne, Hilde Crevits, Matthias Diependaele, Christian Van Eyken, Kathleen Helsen, Jo De Ro, Jos De Meyer, Jos De Meyer, Kathleen Helsen, Kris Van Dijck, Christian Van Eyken, Hilde Crevits, Stefaan Sintobin, Caroline Gennez, Elisabeth Meuleman, Robrecht Bothuyne, Ann Brusseel, Matthias Diependaele, Jo De Ro, Axel Ronse, Koen Daniëls, Ortwin Depoortere en Paul Cordy
3 (2017-2018)

Verslag over het voorstel van resolutie betreffende de instroom in de opleiding Bachelor of Science in de Diergeneeskunde, de doorstroom bij de bachelor- en masteropleidingen uit het studiegebied Diergeneeskunde en de uitstroom uit de opleiding Master of Veterinary Medicine in de Diergeneeskunde

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Kris Van Dijck
1145 (2016-2017) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2