Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie Onderwijs en plaatsvervangend lid van de commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en van de commissie Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid.

Binnen de N-VA-fractie neem ik de coördinatie op mij van de werkzaamheden van de volksvertegenwoordigers die lid zijn van de commissie Onderwijs. Dat zijn er twaalf in totaal: zes vaste en zes plaatsvervangende. Binnen de commissie Onderwijs ben ikzelf voornamelijk bezig met het hoger onderwijs, het kwaliteitsbeleid in onze scholen, de hervorming van het scholenlandschap en het inschrijvingsdecreet.

Naast mijn vele jaren ervaring in het parlement, 21 jaar ondertussen, kan ik ook terugvallen op mijn expertise/ervaringen als onderwijzer, schepen van Onderwijs en burgemeester van de gemeente Dessel.

Ik heb ook bijzondere belangstelling voor al de (Kempense) streekdossiers. Kernenergie  (weliswaar federale bevoegdheid), mobiliteit, tewerkstelling en streekontwikkeling dragen mijn interesse weg.

Al lid van het Vast Bureau en het Uitgebreid Bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het dagelijks bestuur van het Vlaams Parlement.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.krisvandijck.be/.

Wens je op de hoogte te blijven van de activiteiten van onze N-VA fractie m.b.t. onderwijs in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op onze Onderwijsnieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende het Handvest voor Vlaanderen

van Ludwig Caluwé, Kris Van Dijck en Bart Van Malderen
1643 (2011-2012) nr. 1

Amendement op het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXIV

van Kathleen Deckx, Kris Van Dijck, Kathleen Helsen, Jos De Meyer, Paul Delva, Fatma Pehlivan en Vera Celis
2422 (2013-2014) nr. 8

Amendement op het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXIV

van Kathleen Deckx, Kris Van Dijck, Kathleen Helsen, Vera Celis, Jos De Meyer, Paul Delva en Fatma Pehlivan
2422 (2013-2014) nr. 8

Recente vragen

Schriftelijke vraag Onderwijs - Procedure tot re-integratie bij langdurig zieken

van Kris Van Dijck aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
391 (2016-2017)

Actuele vraag over de opleiding van vrachtwagenchauffeurs in het secundair onderwijs

van Kris Van Dijck aan minister Hilde Crevits
63 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Inbraken in scholen - Preventie

van Kris Van Dijck aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
346 (2015-2016)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de problemen van de combinatie Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO) en vakantiewerk

van Caroline Gennez aan minister Hilde Crevits
419 (2016-2017)

Actuele vraag over vakantiewerk voor studenten in een alternerende opleiding

van Kathleen Helsen aan minister Hilde Crevits
420 (2016-2017)

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017

van de Vlaamse Regering
15 (2016-2017) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2