1200 leerkrachten exclusief voor taalbad

Door Kris Van Dijck op 17 oktober 2015, over deze onderwerpen: Vlaams Parlement

N-VA-parlementsleden Kris Van Dijck en Koen Daniëls willen een deel van de middelen voor het gelijkekansenonderwijs (de GOKmiddelen) vrijmaken voor extra lesuren Nederlands voor anderstalige leerlingen in het basis- en secundair onderwijs. "Met 50 miljoen euro kunnen 1200 leerkrachten fulltime aan de slag in taalbadklassen voor anderstalige leerlingen", zeggen ze. Door de vluchtelingencrisis worden scholen geconfronteerd met een instroom van extra anderstaligen, bovenop het huidige aantal, redeneren de parlementsleden. Ze verwijzen ook naar cijfers die aantonen dat leerlingen die thuis geen Nederlands spreken tot drie keer meer kans hebben om de school zonder diploma te verlaten. "Van de laagopgeleide anderstalige jongens haalt zelfs 40 procent geen diploma", zeggen Kris Van Dijck en Koen Daniëls. "We stellen daarom voor om 50 miljoen euro(op een totaal van 108 miljoen euro GOK-middelen die in 2014 zijn toegekend, red.) exclusief aan te wenden voor extra lesuren exclusief voor taalbadklassen. Hiervan kunnen we jaarlijks 1200 leerkrachten fulltime inzetten. Dit geld komt zowel de anderstalige - nieuwkomers én zij die er al zijn - als de Nederlandssprekende leerlingen ten goede, want ook die laatsten zijn gebaat als het lesgeven niet onder druk staat van een grote groep anderstaligen die het Nederlands niet volledig machtig is." De N-VA-parlementsleden spelen hiermee in op het plan van minister van Onderwijs Hilde Crevits om de GOK-middelen selectiever toe te kennen. Uit een rapport van het Rekenhof blijkt dat de extra werkingsmiddelen maar zeer beperkt worden ingezet voor het voeren van een gelijkeonderwijskansenbeleid, bijvoorbeeld voor bijkomend pedagogisch personeel. (kvh) Copyright ©

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is