Gewoon onderwijs als het kan, buitengewoon onderwijs als het nodig is

Door Kris Van Dijck, Helga Stevens op 8 november 2013, over deze onderwerpen: Buitengewoon onderwijs, Personen met een beperking

Vandaag werd in de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften definitief goedgekeurd, na advies van de Raad van State. In dit decreet worden een aantal maatregelen genomen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

De N-VA-fractie in het Vlaams Parlement is tevreden dat dit decreet voorziet in een aantal maatregelen die gericht zijn op inclusie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het voorliggende decreet past onder meer de omschrijving van de verschillende types in het buitengewoon onderwijs aan. Het decreet definieert ook duidelijk de toelatingsvoorwaarden voor het buitengewoon onderwijs en de voorwaarden voor GON (geïntegreerd onderwijs)-ondersteuning.

Eerder amendeerde onder meer Helga Stevens het onderwijsdecreet om te voorzien in een principiële volledige toekenning van tolkondersteuning Vlaamse Gebarentaal aan dove leerlingen en studenten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is