Met de fiets… (1)

Door Kris Van Dijck op 2 augustus 2015, over deze onderwerpen: Blog, gemeente Dessel, N-VA afdeling Dessel

De opwarming van de aarde en de te hoge CO2-uitstoot wordt door velen geduid als één van de grootste problemen voor de toekomst van onze planeet. Dit een halt toeroepen en werk maken van een ommekeer is niet alleen een zaak van woorden en plannen maken, maar vooral van DOEN. De Kempense burgemeesters engageerden er zich toe om in het zog van de “burgemeestersconvenant” het goede voorbeeld te geven want CO2-reductie heeft vooral te maken met een aangepaste levensstijl. Zuinig omspringen met energie: tijdig de lichten doven, niet te snel de verwarming aansteken, maar ook in ons dagelijks vervoer twee keer nadenken… Het is een feit dat wij, uit gemakzucht of gewoonte, snel in de auto stappen om kleine verplaatsingen te doen. De burgemeesters willen tonen dat het anders kan. Kleine verplaatsingen; van en naar het werk of boodschappen om de hoek; we laten de auto aan de kant. Symbolisch zullen we gedurende één week de fiets als transportmiddel gebruiken en daarover verslag geven. Maar ook buiten die ene week moeten we ons dat eigen maken. Laten we die ene week als “test” nemen. Mijn “week” is die van 3 tot en met 10 augustus. Ik zal dagelijks mijn wedervaren verhalen. Misschien zijn er nog mensen die het voorbeeld willen opvolgen. Doen! Kris Van Dijck Burgemeester Dessel

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is