PISA-resultaten Vlaams onderwijs pluim voor leerkrachten

Door Kris Van Dijck, Goedele Vermeiren op 3 december 2013, over deze onderwerpen: Leerkrachten en directies, Secundair onderwijs

Om de drie jaar screent de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de prestaties van 15-jarigen op vlak van wiskunde, lezen en wetenschap in 65 landen via het Program for International Student Assessment (PISA). Uit de PISA-resultaten die vandaag werden voorgesteld, blijkt dat Vlaanderen op Europees vlak voor wiskunde op de tweede plaats prijkt. Enkel Liechtenstein scoort binnen Europa beter. Op wereldvlak staat Vlaanderen op de negende plaats, samen met Zwitserland.

Deze studie toont aan dat we moeten opletten met het blind kopiëren van onderwijssystemen omdat ze goede resultaten behaalden in een PISA-studie. Zo werd tijdens de discussies over de hervorming van het secundair onderwijs vaak verwezen naar het comprehensief systeem van Finland als na te streven voorbeeld. Finland zakt nu echter in de laatste peiling onder Vlaanderen.

Uit de PISA-resultaten blijkt eveneens dat de kloof tussen leerlingen met een migratieachtergrond of andere thuistaal en Nederlandstalige leerlingen nog steeds groot is.
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is