Programmadag

Door Kris Van Dijck op 7 mei 2018, over deze onderwerpen: N-VA afdeling Dessel
het inleidende woord op onze programmadag

“N-VA Dessel is klaar met de voorbereidingen van wat een succesvolle verkiezingscampagne zal worden. De sympathie voor N-VA blijkt duidelijk in de pré-campagne, uit de talrijke gele vogelhuisjes in onze gemeente, en uit de sterke figuren op onze lijst” –zegt lijsttrekker Kris Van Dijck .

De N-VA is een aanbodspartij die gedreven wordt door een programma en een visie.
We zijn geen popuppartij die op korte termijn bestuurt, maar geven ons beleid vorm met een toekomstideaal als doel en een langdurige houdbaarheid als maatstaf.

Vandaag 5 mei is ons programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen goed gekeurd door onze leden.
Het is een engagementsverklaring die ruimte biedt voor verdere aanvulling.

De gemeenteraad is wat ons betreft het hart van de democratie.
Verkozenen moeten hun verantwoordelijkheid kunnen en durven opnemen. Het is in de eerste plaats aan hen om op basis van hun programma het beleid vorm te geven en de inwoners uit te leggen waarom bepaalde beslissingen genomen worden. Voor de burgers moet het duidelijk zijn wat voor hen en de gemeenschap het voordeel is, nu – maar ook op langere termijn.

Goed bestuur is evenwel niet enkel voor de gemeenschap, maar ook van de gemeenschap én door de gemeenschap. Er moet een constante open dialoog zijn. Zo kunnen ze rugwind creëren en er samen met de politici voor zorgen dat de Verandering lokaal wel degelijk tot Vooruitgang leidt.

De gemeente is het bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat. Onze blik is op de wereld gericht, maar onze wortels liggen in onze straat, wijk, dorp, stad. Elk met hun eigen verhaal, unieke karakter en typische troeven. Hier delen wij lief en leed met elkaar. Dat Vlaanderen is onze thuis.

Dat vrije Vlaanderen veronderstelt veiligheid. Zonder veiligheid is er geen rechtsstaat en zonder rechtsstaat is er geen vrijheid. Tegelijk versterken wij het rechtvaardigheidsgevoel. De laatste decennia is ons burgerschap aangetast. We vergeten soms dat tegenover rechten ook plichten bij komen kijken.

Die democratie steunt ook op verantwoordelijkheid. Wij willen een verantwoordelijk, slank, doelgericht bestuur op gemeentelijk vlak. De integratie van OCMW en gemeente is daar een mooi voorbeeld van.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is