Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Kris Van Dijck op 17 oktober 2015, over deze onderwerpen: Vlaams Parlement

N-VA-parlementsleden Kris Van Dijck en Koen Daniëls willen mits een heroriëntatie van de GOK-middelen taalbadklassen voor alle anderstalige leerlingen inrichten en zo de kwaliteit voor alle leerlingen blijven garanderen. Voor een bedrag van 50 miljoen euro kunnen 1200 leerkrachten fulltime aan de …

Door Kris Van Dijck op 17 oktober 2015, over deze onderwerpen: Vlaams Parlement

N-VA-parlementsleden Kris Van Dijck en Koen Daniëls willen een deel van de middelen voor het gelijkekansenonderwijs (de GOKmiddelen) vrijmaken voor extra lesuren Nederlands voor anderstalige leerlingen in het basis- en secundair onderwijs. "Met 50 miljoen euro kunnen 1200 leerkrachten fulltime aan …

Door Kris Van Dijck op 27 augustus 2015, over deze onderwerpen: Blog, Vlaams Parlement

Kris Van Dijck wil werk maken van een nieuwe, transparant en eenvoudige decretale grondslag voor schoolinschrijvingen. De huidige regelgeving is immers te complex en ondoorzichtig en levert niet altijd de gewenste resultaten. Sommige ouders voelen zich beperk in de vrije keuze en stellen zich vragen …

Door Kris Van Dijck op 17 juni 2015, over deze onderwerpen: Blog, Vlaams Parlement

Vandaag net één jaar geleden legden de pas verkozen Vlaamse parlementsleden hun eed af. Voor mij de vijfde eedaflegging en ik kon aan mijn twintigste jaar in het Vlaams Parlement beginnen. Ondertussen is er wel wat veranderd; in de samenleving, in de politiek, in het parlement. Ik herinner me nog …

Door Kris Van Dijck op 29 mei 2015, over deze onderwerpen: Vlaams Parlement

De mens is een lerend wezen. Georganiseerd in schoolverband, dan wel van nature uit. Voorbeelden van anderen, interacties met anderen, eigen ervaringen, allemaal factoren die maken dat een mens leert …

Door Kris Van Dijck op 30 april 2015, over deze onderwerpen: Vlaams Parlement

Deze namiddag worden in de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement de conclusies voorgesteld van de screening van de 29 studiegebieden in het voltijds secundair onderwijs. De N-VA is tevreden dat deze screening nu op tafel ligt. Ze bevestigt de N-VA-visie op de hervorming van het secundair …

  •