Vlaams Parlement

Klik hier om meer te lezen over het werk in het Vlaams Parlement.

Nieuws over dit onderwerp

Tussenkomst Kris Van Dijck in Werkgroep Institutionele Zaken

Het Vlaams Parlement richtte in december 2020 een Werkgroep Institutionele Zaken op om concrete voorstellen uit te werken voor een nieuwe staatshervorming. Het voorbije anderhalf jaar hielden de leden …

Zijn niet alle hulpvragers en verzorgenden even belangrijk?

'Linkse' partijen en vakbonden blijven ageren tegen een samenwerking tussen lokale besturen en OCMW's enerzijds en middenveld vzw's anderzijds. Zijn niet alle hulpvragers én alle verzorgenden even …

Kris Van Dijck trekt met zijn commissie op werkbezoek

Op vrijdag 13 mei, werden de leden van de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering uitgenodigd op werkbezoek in de Kazerne Dossin en het Agentschap Integratie en Inburgering …