Vlaams Parlement

Klik hier om meer te lezen over het werk in het Vlaams Parlement.

Nieuws over dit onderwerp

Tussenkomst bij de bespreking van het ontwerp van decreet mbt lokale democratie

Bij de bespreking van het decreet lokale democratie vroeg Vooruit een minuut stilte om het ten grave dragen van de stemplicht te gedenken. Vooruit, Groen en PVDA bepleiten het behoud van de plicht …

Tussenkomst resolutie Regiovorming in de com. Binnenlands Bestuur

Op dinsdag 9 maart werd in de commissie Binnenlands Beleid, Gelijke Kansen en Inburgering onder het voorzitterschap van Kris een gedachtewisseling gehouden over de Vlaamse regiovorming. Hier vindt u …

Zonnepanelen en het parlement

Elke zondag belicht ik een onderwerp dat me de voorbije week opviel… Zonnepanelen en het parlement De voorbije week waren onze zonnepanelen niet uit het nieuws te slaan. Ook niet uit mijn mailbox …