Vlaams Parlement

Klik hier om meer te lezen over het werk in het Vlaams Parlement.

Nieuws over dit onderwerp

Zijn niet alle hulpvragers en verzorgenden even belangrijk?

'Linkse' partijen en vakbonden blijven ageren tegen een samenwerking tussen lokale besturen en OCMW's enerzijds en middenveld vzw's anderzijds. Zijn niet alle hulpvragers én alle verzorgenden even …

Kris Van Dijck trekt met zijn commissie op werkbezoek

Op vrijdag 13 mei, werden de leden van de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering uitgenodigd op werkbezoek in de Kazerne Dossin en het Agentschap Integratie en Inburgering …

Kris Van Dijck ontvangt Zwitserse delegatie in het Vlaams Parlement

Welk beleid voert Vlaanderen rond gemeentefusies en wat kunnen we eruit leren? Met die vraag trok een Zwitserse delegatie van het parlement van het kanton Vaud op donderdag 5 mei naar het Vlaams …