Kris Van Dijck

Kris Van Dijck, geboren in 1963, studeerde af als onderwijzer aan de toenmalige normaalschool van Wijnegem.  Hij is gehuwd met Leentje Verhalle en de papa van Helena en Brecht en pluspapa van Killian en Jana. Hij woont al heel zijn leven in het Kempense Dessel, gaf les in Aarschot en Deurne-Antwerpen om sinds 1995 voltijds in de politiek te staan.

N-VA’er van het eerste uur 

Hij werd in 1989 op 25-jarige leeftijd schepen voor de Volksunie en 6 jaar later mocht hij voor de eerste keer de burgemeesterssjerp dragen. Sinds 1995 zetelt hij onafgebroken in het Vlaams Parlement. Bij de oprichting van de N-VA in 2001 werd hij de eerste algemeen secretaris van de partij en is sindsdien lid van het partijbestuur.

Tijdens de plenaire zitting van 18 juni 1995 werd Kris unaniem verkozen tot tijdelijk voorzitter van het Vlaams Parlement.  Sinds de start van het nieuwe politieke jaar werd Kris Voorzitter van de commisie 'Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Gelijke kansen en Inburgering.

Absolute meerderheid in Dessel

In 2006 slaagde Kris erin om met een N-VA-lijst de volstrekte meerderheid te behalen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Iets wat hij in 2012 nog steeds als enige in Vlaanderen herhaalde. Ook in 2018 had hij de beste N-VA-uitslag en kon met zijn N-VA-ploeg aan zijn vierde legislatuur als burgemeester beginnen.

Aandacht voor :

 Sinds 1995 volgde Kris van heel nabij de onderwijsdossiers op als lid van de commissie Onderwijs. Hij zag zo zes onderwijsministers de revue passeren. Daarnaast was hij in die vierentwintig jaar actief in de commissies Sport, Binnenlands Bestuur, Algemeen Beleid en Financiën. Van december 2004 tot eind 2006 en van juli 2009 tot eind 2012 was hij voorzitter van de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement.

Deze legislatuur is Kris voorzitter van de commisie Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Integratie.

Vrije tijd

Veel vrije tijd schiet er niet over. Maar als het even kan trekt hij de wandelschoenen aan, of springt op zijn racefiets, terwijl hij ook steevast supporterend terug te vinden is naast het sportterrein. Zeker als de kinderen moeten aantreden.