Kris Van Dijck

Kris Van Dijck, geboren in 1963, studeerde af als onderwijzer aan de toenmalige normaalschool te Wijnegem.  Hij is de trotse vader van twee tieners en woont al heel zijn leven in het Kempense Dessel. 

N-VA’er van het eerste uur
Hij werd in 1989 op 25-jarige leeftijd schepen voor de Volksunie in Dessel en 6 jaar later mocht hij voor de eerste keer de burgemeesterssjerp dragen. Sinds 1995 zetelt hij onafgebroken in het Vlaams Parlement. Bij de oprichting van de N-VA in 2001 werd hij de eerste algemeen secretaris van de partij en is hij lid van het partijbestuur. Kris is heel nabij betrokken bij de hele evolutie die de partij kende.

Absolute meerderheid in Dessel
In 2006 slaagde Kris erin om met een N-VA-lijst de volstrekte meerderheid te behalen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Iets wat hij in 2012 nog steeds als enige in Vlaanderen herhaalde. Op lokaal vlak is hij dan ook aan zijn derde legislatuur bezig als burgemeester. Vanuit die achtergrond is hij binnen de partij politiek verantwoordelijk voor de Cel Lokaal Beleid en de begeleiding van onze lokale mandatarissen. Binnen de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten)was hij vorige legislatuur voorzitter van de Raad van Bestuur.

Aandacht voor onderwijs
Sinds 1995 volgt Kris van heel nabij de onderwijsdossiers op als lid van de commissie Onderwijs en Vorming. Hij zag zo vijf onderwijsministers de revue passeren. Daarnaast volgde hij ook intensief de commissie Sport. Van december 2004 tot eind 2006 en van juli 2009 tot eind 2012 was hij voorzitter van de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement.

Vanaf die periode zetelde hij ook al in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting.  Hierbij komt nog de Commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid.

Politieke loopbaan:

Fracties :

 • VU (1995-1999)
 • VU&ID (1999-2004)
 • N-VA (2004- )

Lokale mandaten :

 • Burgemeester Dessel (1995-2000)
 • Burgemeester Dessel (2007- )
 • Gemeenteraadslid Dessel (1989- )
 • Schepen jeugd, sport en ontwikkelingssamenwerking Dessel (1989-1994)

Vlaams Parlement :

 • Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Mechelen-Turnhout (1995-1999))
  • vast lid commissie onderwijs (1995-1998)
  • vast lid commissie Mediabeleid (1998-1998)
  • plaatsvervangend lid commissie Mediabeleid (1998-1999)
 • Vlaams Volksvertegenwoordiger kieskring Provincie Mechelen-Turnhout (1999-2004)
  • secretaris commissie Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid (1995-1202)
  • lid subcommissie Onderwijs (2000-2004)
  • plaatsvervangend lid Deontologische Commissie (1991-2004)
  • plaatsvervangend lid Commissie Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid (2002-2004)
  • plaatsvervangend lid Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen (2002-2004)
 • Vlaams Volksvertegenwoordiger Kieskring  Antwerpen (2004-2009)
  • Fractievoorzitter, lid Uitgebreid Bureau (2004-2007)
  • plaatsvervangend lid Deontologische Commissie 52004-2009)
  • toegevoegd lid Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media (2004-2006)
  • toegevoegd lid Commissie Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie (2004-2009)
  • toegevoegd lid Subcommissie Wapenhandel (2004-2005)
  • toegevoegd lid Vlaamse Controlecommissie Verkiezingsuitgaven (2004-2009)
  • toegevoegd lid Commissie Reglement en Samenwerking (2005-2009)
  • toegevoegd lid Vlaamse Opvolgingscommissie Vermogens- en Mandatenaangifte (2005-2009)
  • toegevoegd lid Commissie Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurzaken, Insititutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetevaluatie (2006-2009)
 • Vlaams Volksvertegenwoordiger kieskring Antwerpen (2009-2014)
  • fractievoorzitter, lid Uitgebreid Bureau (2009-2013)
  • tweede ondervoorzitter Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (2009 -2013)
  • plaatsvervangend lid Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (2009-2014)
  • plaatsvervangend lid Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (2009-2014)
  • plaatsvervangend lid Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen (2010-2013)
  • Secretaris Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting ( 2009-2012)
  • vast lid Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen (2009-2010)
  • vast lid Commissie Onderwijs en Gelijk Kansen (2013-2014)
  • vast lid commissie Hoger Onderwijs ad hoc (2010)
 • Vlaams Volksvertegenwoordiger kieskring Antwerpen (2014-)
  • secretaris Vast Bureau en Uitgebreid Bureau (2014-)
  • vast lid Commissie Onderwijs (2014- )
  • plaatsvervangend lid Commissie Algemeen Beleid, Financën en Begroting (2014-)
  • plaatsvervangend lid Commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid (2014-)
  • vast lid Commissie ad hoc (2014-)

Partijpolitieke loopbaan :

 • partijsecretaris (2002-2005)
 • lid Partijbestuur en partijraad
 • lid provinciaal bestuur Antwerpen
 • lid Arrondissementeel bestuur Turnhout
 • lid afdelingsbestuur Dessel