Het katholiek onderwijs afschaffen?

Door Kris Van Dijck op 28 september 2012, over deze onderwerpen: Secundair onderwijs

U moet eens proberen een bericht te versturen naar alle scholen in Vlaanderen. Met e-post wel te verstaan. Ik wens u veel succes. Waar vindt u die mailadressen? Voor Mark Van de Voorde, gewezen raadgever van Leterme, Van Rompuy en Vanackere, is dat alvast géén probleem. Die man heeft alle onderwijsadressen gewoon in z’n computer zitten. Straf!

De voorbije dagen benutte Van de Voorde zijn exclusieve adressenbestand om de katholieke scholen te waarschuwen voor de lepe manier waarop de ketters van de N-VA het katholiek onderwijs willen afschaffen. Jawel! Van de Voorde leest dat ‘voornemen’ in de recente onderwijsbrochure van de N-VA, ‘Investeren in kennen en kunnen’ (zie onderaan bij 'Meer info').

Van de Voorde twijfelt of zijn ‘steen des aanstoots’ niet ligt aan de onkunde van de N-VA … Waarvan akte. Als leraar, benoemd in het katholiek onderwijs, maar straks ook met 19 jaar werken in de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement op de teller, durf ik zonder aarzeling te stellen dat “het” niet uit onkunde is. Is de N-VA dan toch tegen het katholiek onderwijs?
 
De N-VA gaat uit van de kracht van mensen. Van de kracht van het initiatief dat mensen samen nemen. Daarom stellen wij, met vreugde en fierheid, vast dat er in Vlaanderen op onderwijsvlak een enorme rijkdom tot stand is gekomen. Een rijke pleïade van scholen die vanuit de eigen dynamiek en gedrevenheid ons onderwijs op internationaal vlak een sterke status gaven. Als Nederlanders massaal naar de Vlaamse scholen pendelen, dan heeft dat z’n redenen. Niemand ontkent dat de katholieke scholen, naast de gemeente- en de gemeenschapsscholen, hier een belangrijk aandeel in hebben. Ook wij niet. Wel integendeel. Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt om die scholen te beknotten.
 
Welke zijn dan wel de opmerkingen van de N-VA? Als onze scholen snakken naar leerkrachten, naar kleinere klassen en naar een betere omkadering, maar de verhouding leerkracht–leerling is op macro-vlak zeer goed … waar zit dan het probleem?
 
Veel van die leerkrachten en personeelsleden staan niet in de klas. Eén op de zes personeelsleden is niet rechtstreeks bij het klasgebeuren betrokken. De N-VA stelt gewoon een aantal structuren in vraag. Structuren waar weliswaar veel onderwijsmensen in actief zijn, maar waarvan de meerwaarde niet altijd even duidelijk aantoonbaar is. Mag die kritische evaluatie? Mag de N-VA zich hier nog vragen bij stellen? We willen allen kritische burgers vormen, maar eenmaal actief in de politiek moeten die kritische burgers hun kritische zin laten varen, of wat? Vragen stellen, antwoorden formuleren … het is voor politici een voortdurende opdracht.
 
De N-VA wil investeren in scholen en in mensen. In infrastructuur en in leerkrachten. Maar niet in de pure structuren. Aan de heer Van de Voorde om ons te overtuigen van het tegendeel. Wat is de zin van twee CLB’s in dezelfde stad? Is er soms een verschil tussen katholieke en non-confessionele leerstoornissen?
 
Stel de leerkracht de vraag wat hij vindt van de begeleidingsdiensten? En hoe hij door deze begeleidingsdiensten ondersteund wordt? Moet dat allemaal perse op verschillende niveaus, door verschillende mensen, met of zonder ziel, overlappend georganiseerd worden? De N-VA wil de middelen op z’n minst efficiënt inzetten. Een betrachting die mijnheer van de Voorde afwijst. Want: te duidelijk klinkend in onze economisch gerichte samenleving. Ik weet niet of mijnheer Van de Voorde het weet, maar zeker vandaag groeien de bomen in Vlaanderen niet eindeloos. Vroeger ook niet trouwens, al dacht men toen van wel. De gevolgen van dat nonchalant denken zijn gekend. Zie maar tot wat dat ons leidde…
 
Tussen de regels door lees ik in de kritiek van Mark Van de Voorde eigenlijk alleen maar een enorme achterdocht. Niet tegenover de N-VA. Want dat is honderd procent duidelijk. De N-VA moet gewoon bekampt worden. Waarom anders al dat mailverkeer? Maar wat veel erger is: Van de Voorde is een vat vol achterdocht ten aanzien van de honderden onderwijsinstellingen die onder de noemer katholieke school iedere dag het beste van zichzelf geven. Is Van de Voorde bang dat deze scholen zullen ontsporen? Predikt hij enkel de vrijheid om daarna diezelfde vrijheid meteen bruut te controleren?

Ach, meneer Van de Voorde: onze katholieke scholen verdienen echt wel beter.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is