Kris Van Dijck

Kris Van Dijck, geboren in 1963, studeerde af als onderwijzer aan de toenmalige normaalschool van Wijnegem.  Hij is gehuwd met Leentje Verhalle en de papa van Helena en Brecht en pluspapa van Killian en Jana. Hij woont al heel zijn leven in het Kempense Dessel, gaf les in Aarschot en Deurne-Antwerpen om sinds 1995 voltijds in de politiek te staan.

N-VA’er van het eerste uur 

Hij werd in 1989 op 25-jarige leeftijd schepen voor de Volksunie en 6 jaar later mocht hij voor de eerste keer de burgemeesterssjerp dragen. Sinds 1995 zetelt hij onafgebroken in het Vlaams Parlement. Bij de oprichting van de N-VA in 2001 werd hij de eerste algemeen secretaris van de partij en is sindsdien lid van het partijbestuur.

Tijdens de plenaire zitting van 18 juni 2019 werd Kris verkozen tot tijdelijk voorzitter van het Vlaams Parlement.  Sinds de start van het nieuwe politieke jaar in september 2019 werd Kris voorzitter van de commissie Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering.

Absolute meerderheid in Dessel

In 2006 slaagde Kris erin om met een N-VA-lijst de volstrekte meerderheid te behalen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Iets wat hij in 2012 nog steeds als enige in Vlaanderen herhaalde. Ook in 2018 had hij de beste N-VA-uitslag en kon met zijn N-VA-ploeg aan zijn vierde legislatuur als burgemeester beginnen.

Aandacht voor :

Sinds 1995 volgde Kris van heel nabij de onderwijsdossiers op als lid van de commissie Onderwijs. Hij zag zo zes onderwijsministers de revue passeren. Daarnaast was hij in die vierentwintig jaar actief in de commissies Sport, Binnenlands Bestuur, Algemeen Beleid en Financiën. Van december 2004 tot eind 2006 en van juli 2009 tot eind 2012 was hij voorzitter van de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement.

Afgelopen legislatuur was Kris voorzitter van de commissie Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering. Hier hield hij zich bezig met tal van thema’s zoals de financiering en financiële gezondheid van gemeenten, het VMRI, de rechtspositieregeling… Daarnaast nam Kris belangrijke initiatieven in de commissie sport rond agressie in de voetbalwereld.

Partnerschap STORA

In 1999 stond hij als burgemeester mee aan de wieg van het partnerschap STORA m.b.t. de berging van laagactief radioactief afval in Dessel en de nucleaire problematiek in de Kempen. Na bijna 23 jaar lid te zijn van de Algemene Vergadering werd hij in mei 2022 verkozen tot voorzitter van het Bestuursorgaan.

Vrije tijd

Veel vrije tijd schiet er niet over. Maar als het even kan trekt hij de wandelschoenen aan, of springt op zijn racefiets, terwijl hij ook steevast supporterend terug te vinden is naast het sportterrein. Zeker als de kinderen moeten aantreden.

Medewerkers

Diana Slegers

Parlementair medewerkster

Evert Bettens

Persoonlijk medewerker