Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Kris Van Dijck op 17 mei 2022, over deze onderwerpen: Vlaams Parlement

'Linkse' partijen en vakbonden blijven ageren tegen een samenwerking tussen lokale besturen en OCMW's enerzijds en middenveld vzw's anderzijds. Zijn niet alle hulpvragers én alle verzorgenden even belangrijk? Krachten bundelen en samenwerken in het belang van de hele welzijnssector is nodig. Wat …

Door Kris Van Dijck op 15 mei 2022

Elke zondag belicht ik een onderwerp dat me de voorbije week opviel…   Moet er nog water zijn?   Maandagavond hadden we in eigen dorp een buurtvergadering over riolerings- en wegenwerken in één van de oudste gebetonneerde straten van Dessel: de Lorzestraat. De straat waar ik als kind ook …

Door Kris Van Dijck op 13 mei 2022, over deze onderwerpen: Vlaams Parlement

Op vrijdag 13 mei, werden de leden van de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering uitgenodigd op werkbezoek in de Kazerne Dossin en het Agentschap Integratie en Inburgering Mechelen. Ook Vlaams parlementslid en voorzitter van de commissie Kris Van Dijck, was er bij. Een …

Door Kris Van Dijck op 10 mei 2022

Op dinsdag 10 mei bespraken de leden van de verenigde commissie Binnenlands Bestuur en Onderwijs het ontwerp van decreet over zomerscholen in Vlaanderen. Onder leiding van commissievoorzitter Kris Van Dijck werd het ontwerp van decreet goedgekeurd. Enkel Groen en Vooruit onthielden zich in de …

Door Kris Van Dijck op 8 mei 2022

Elke zondag belicht ik een onderwerp dat me de voorbije week opviel…   Het volk heeft altijd gelijk   Vrijdag ontplofte een bom in Vlaanderen. Misschien heb jij er niet bij stil gestaan. Maar het feit dat dé naoorlogse dominerende partij van Vlaanderen én van België, in een opiniepeiling …

Door Kris Van Dijck op 5 mei 2022, over deze onderwerpen: Vlaams Parlement, Confederalisme

Welk beleid voert Vlaanderen rond gemeentefusies en wat kunnen we eruit leren? Met die vraag trok een Zwitserse delegatie van het parlement van het kanton Vaud op donderdag 5 mei naar het Vlaams Parlement. De Zwitsers staan namelijk voor nog grotere uitdagingen rond regiovorming en gemeentefusies …