Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie Onderwijs en plaatsvervangend lid van de commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en van de commissie Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid.

Binnen de N-VA-fractie neem ik de coördinatie op mij van de werkzaamheden van de volksvertegenwoordigers die lid zijn van de commissie Onderwijs. Dat zijn er twaalf in totaal: zes vaste en zes plaatsvervangende. Binnen de commissie Onderwijs ben ikzelf voornamelijk bezig met het hoger onderwijs, het kwaliteitsbeleid in onze scholen, de hervorming van het scholenlandschap en het inschrijvingsdecreet.

Naast mijn vele jaren ervaring in het parlement, 21 jaar ondertussen, kan ik ook terugvallen op mijn expertise/ervaringen als onderwijzer, schepen van Onderwijs en burgemeester van de gemeente Dessel.

Ik heb ook bijzondere belangstelling voor al de (Kempense) streekdossiers. Kernenergie  (weliswaar federale bevoegdheid), mobiliteit, tewerkstelling en streekontwikkeling dragen mijn interesse weg.

Al lid van het Vast Bureau en het Uitgebreid Bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het dagelijks bestuur van het Vlaams Parlement.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.krisvandijck.be/.

Wens je op de hoogte te blijven van de activiteiten van onze N-VA fractie m.b.t. onderwijs in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op onze Onderwijsnieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVIII

van Kathleen Helsen, Koen Daniëls, Jo De Ro, Paul Cordy, Jos De Meyer, Kris Van Dijck, Jenne De Potter, Jan Durnez, Kathleen Krekels, Ann Brusseel en Bart Caron
1574 (2017-2018) nr. 2

Amendement op het ontwerp van decreet betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie

van Kathleen Helsen, Kris Van Dijck, Jo De Ro, Caroline Gennez en Elisabeth Meuleman
1175 (2016-2017) nr. 2

Amendement op het ontwerp van decreet betreffende de re-integratie van het Universitair Ziekenhuis Gent in de Universiteit Gent

van Jenne De Potter, Koen Daniëls, Ann Brusseel, Kris Van Dijck, Jos De Meyer en Paul Cordy
914 (2016-2017) nr. 2

Recente vragen

Schriftelijke vraag Toekenning extra ondersteuning aan kleinere entiteiten - Opsplitsing scholen

van Kris Van Dijck aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
440 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Internaten - Opvang extreem kwetsbare kinderen

van Kris Van Dijck aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
427 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de lage scores van de lagere scholen op het vlak van muzische vorming

van Kris Van Dijck aan minister Hilde Crevits
1866 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVIII

van de Vlaamse Regering
1574 (2017-2018) nr. 1

Motie betreffende een belangenconflict met betrekking tot de geplande invoering door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van de onverenigbaarheid van de functie van burgemeester of schepen met het mandaat van lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van het Vlaams Parlement en van het Europees Parlement

van Matthias Diependaele, Koen Van den Heuvel, Bart Somers, Karl Vanlouwe, Joris Poschet en Lionel Bajart
1644 (2017-2018) nr. 1

Actualiteitsdebat over het armoedebeleid van de Vlaamse Regering, naar aanleiding van de recente cijfers van Kind en Gezin en de VREG

met Mathias De Clercq, Cindy Franssen, Vera Jans, Yasmine Kherbache, Björn Rzoska, Kris Van Dijck, Bart Van Malderen, Koen Daniëls, Freya Saeys, Elke Van den Brandt, Joris Vandenbroucke, Karl Vanlouwe, Piet De Bruyn, Hilde Crevits, Liesbeth Homans, Jo Vandeurzen, Philippe Muyters, Ortwin Depoortere, Bart Tommelein, Kris Van Dijck, Jo Vandeurzen, Hilde Crevits, Vera Jans, Joris Vandenbroucke, Bart Van Malderen, Cindy Franssen, Piet De Bruyn, Liesbeth Homans, Bart Tommelein, Philippe Muyters, Björn Rzoska, Mathias De Clercq, Yasmine Kherbache, Koen Daniëls, Freya Saeys, Elke Van den Brandt, Karl Vanlouwe en Ortwin Depoortere
9 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2