Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen.  Bij ingang van het nieuwe parlementair jaar werd ik Voorzitter van de commissie  Binnenlands Bestuur, Inburgering en Gelijke kansen.

Naast mijn vele jaren ervaring in het parlement,  kan ik ook terugvallen op mijn expertise/ervaringen als Burgemeester van de gemeente Dessel, onderwijzer, schepen van Onderwijs.

Ik heb ook bijzondere belangstelling voor al de (Kempense) streekdossiers. Kernenergie  (weliswaar federale bevoegdheid), mobiliteit, tewerkstelling en streekontwikkeling dragen mijn interesse weg.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.krisvandijck.be/.

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van deel 3, titel 4, hoofdstuk 1 en 2, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

van Tom Ongena, Nadia Sminate, Brecht Warnez, Paul Van Miert, Katrien Schryvers en Kris Van Dijck
558 (2020-2021) nr. 1

Amendement op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2021

van Tom Ongena, Paul Van Miert, Brecht Warnez, Nadia Sminate, Katrien Partyka en Kris Van Dijck
513 (2020-2021) nr. 2

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat het inschrijvingsrecht betreft (opschrift gewijzigd door de commissie: ... houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, wat het inschrijvingsrecht betreft)

van Kathleen Helsen, Kris Van Dijck en Jo De Ro
1747 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de ondersteuning van de centrumsteden bij de lokale contactopsporing

van Kris Van Dijck aan minister Bart Somers
429 (2020-2021)

Vraag om uitleg over het taalgebruik in diplomatieke post die gericht is aan de Vlaamse lokale besturen

van Kris Van Dijck aan minister Jan Jambon
3240 (2019-2020)

Vraag om uitleg over grensoverschrijdende samenwerking in het decreet over het lokaal bestuur en de mogelijkheid van de Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) Baarle om in een Vlaamse opdrachthoudende vereniging te stappen

van Kris Van Dijck aan minister Bart Somers
2796 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over de stand van zaken van de regiovorming

namens Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering, verslag door Paul Van Miert en Tom Ongena
721 (2020-2021) nr. 1

Verslag over het voorstel van resolutie over meer coronaveilig ingerichte publieke buitenruimte

namens Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering, verslag door Yves Buysse
668 (2020-2021) nr. 2

Vraag om uitleg over discriminatie in jeugdvoetbal

van Maaike De Rudder aan minister Ben Weyts
2628 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2