Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen.  Bij ingang van het nieuwe parlementair jaar werd ik voorzitter van de commissie  Binnenlands Bestuur, Inburgering en Gelijke kansen.

Naast mijn vele jaren ervaring in het parlement,  kan ik ook terugvallen op mijn expertise/ervaringen als Burgemeester van de gemeente Dessel, onderwijzer, schepen van Onderwijs.

Ik heb ook bijzondere belangstelling voor al de (Kempense) streekdossiers. Kernenergie  (weliswaar federale bevoegdheid), mobiliteit, tewerkstelling en streekontwikkeling dragen mijn interesse weg.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.krisvandijck.be/.

 

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over de bevoegdheid inzake organisatie van verkiezingen door het Vlaamse Gewest en over maatregelen ter verbetering van de organisatie van lokale en provinciale verkiezingen in Vlaanderen

van Nadia Sminate, Paul Van Miert, Kris Van Dijck, Maaike De Vreese, Annabel Tavernier en Bert Maertens
1025 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005, wat het digitaal en hybride vergaderen betreft

van Brecht Warnez, Nadia Sminate, Tom Ongena, Paul Van Miert, Katrien Partyka en Kris Van Dijck
1019 (2021-2022) nr. 1

Amendementen op de in eerste lezing aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet tot regeling van het toezicht, de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen, de verplichtingen van de besturen van de eredienst en tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten

van Bart Tommelein, Nadia Sminate, Katrien Partyka, Maaike De Vreese, Brecht Warnez en Kris Van Dijck
854 (2020-2021) nr. 6

Recente vragen

Schriftelijke vraag Vaccinatiecampagne eerstelijnszones - Uitnodigingssysteem Doclr (2)

van Kris Van Dijck aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
592 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Aanpassingen decreet Lokaal Bestuur - Grensoverschrijdende samenwerking - Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) Baarle

van Kris Van Dijck aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
245 (2020-2021)

Actuele vraag over de organisatie van sportwedstrijden in het kader van de versoepelingen van de coronamaatregelen

van Kris Van Dijck aan minister Ben Weyts
544 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over jeugdtrainers

van Maaike De Rudder aan minister Ben Weyts
358 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het tekort aan jeugdtrainers

van Annick Lambrecht aan minister Ben Weyts
455 (2021-2022)

Verslag van de gedachtewisseling over het rapport van het Centre of expertise for Intellectual Reformation Research and Advice (CIRRA) over de maatschappelijke inbedding, de ontwikkeling en institutionele vormgeving van de islamitische geloofsgemeenschap in Vlaanderen

namens Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering, verslag door Tom Ongena
1011 (2021-2022) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2