Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen.  Bij ingang van het nieuwe parlementair jaar werd ik Voorzitter van de commissie  Binnenlands Bestuur, Inburgering en Gelijke kansen.

Naast mijn vele jaren ervaring in het parlement,  kan ik ook terugvallen op mijn expertise/ervaringen als Burgemeester van de gemeente Dessel, onderwijzer, schepen van Onderwijs.

Ik heb ook bijzondere belangstelling voor al de (Kempense) streekdossiers. Kernenergie  (weliswaar federale bevoegdheid), mobiliteit, tewerkstelling en streekontwikkeling dragen mijn interesse weg.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.krisvandijck.be/.

 

Recent ingediende documenten

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet tot wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, wat betreft de aanpassing aan de Code 2021

van Philippe Muyters, Maaike De Rudder, Steven Coenegrachts, Kris Van Dijck, Tinne Rombouts en Freya Perdaens
800 (2020-2021) nr. 3

Amendementen op het voorstel van decreet tot wijziging van deel 3, titel 4, hoofdstuk 1 en 2, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

van Tom Ongena, Nadia Sminate, Brecht Warnez, Paul Van Miert, Katrien Schryvers en Kris Van Dijck
735 (2020-2021) nr. 4

Voorstel van decreet tot aanpassing van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de delegatie van de bevoegdheid voor het ondertekenen van authentieke akten over onroerende verrichtingen betreft

van Martine Fournier, Kris Van Dijck, Tom Ongena, Paul Van Miert, Brecht Warnez en Nadia Sminate
845 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Vaccinatiecampagne eerstelijnszones - Uitnodigingssysteem Doclr (2)

van Kris Van Dijck aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
592 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Aanpassingen decreet Lokaal Bestuur - Grensoverschrijdende samenwerking - Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) Baarle

van Kris Van Dijck aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
245 (2020-2021)

Actuele vraag over de organisatie van sportwedstrijden in het kader van de versoepelingen van de coronamaatregelen

van Kris Van Dijck aan minister Ben Weyts
544 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie

namens Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering, verslag door Tom Ongena en Yves Buysse
790 (2020-2021) nr. 7

Verslag van de hoorzitting over het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie

namens Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering, verslag door Tom Ongena en Yves Buysse
790 (2020-2021) nr. 6

Actuele vraag over het verlengen van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of kind voor de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid en van de lokale en provinciale besturen

van Katrien Schryvers aan minister Bart Somers
669 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2