Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen.  Bij ingang van het nieuwe parlementair jaar werd ik voorzitter van de commissie  Binnenlands Bestuur, Inburgering en Gelijke kansen.

Naast mijn vele jaren ervaring in het parlement,  kan ik ook terugvallen op mijn expertise/ervaringen als Burgemeester van de gemeente Dessel, onderwijzer, schepen van Onderwijs.

Ik heb ook bijzondere belangstelling voor al de (Kempense) streekdossiers. Kernenergie  (weliswaar federale bevoegdheid), mobiliteit, tewerkstelling en streekontwikkeling dragen mijn interesse weg.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.krisvandijck.be/.

 

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet over regiovorming en tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

van Yves Buysse, Chris Janssens, Sam Van Rooy, Bart Tommelein, Paul Van Miert, Koen Van den Heuvel, Nadia Sminate, Brecht Warnez en Kris Van Dijck
1446 (2022-2023) nr. 2

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005, het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Bestuursdecreet van 7 december 2018, wat betreft klokkenluiders

van Tom Ongena, Nadia Sminate, Brecht Warnez, Kris Van Dijck, Katrien Partyka en Paul Van Miert
1374 (2021-2022) nr. 4

Verslag van de hoorzitting over het ontwerp van decreet tot oprichting van een Vlaams Mensenrechteninstituut

van Orry Van de Wauwer, Ann De Martelaer, Hannelore Goeman, Jos D'Haese, Tom Ongena, Nadia Sminate, Katrien Partyka en Kris Van Dijck
1357 (2021-2022) nr. 3

Recente vragen

Vraag om uitleg over de toenemende kostprijs van pensioenen voor lokale besturen

van Kris Van Dijck aan minister Bart Somers
604 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de deontologische code van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen

van Kris Van Dijck aan minister Bart Somers
358 (2022-2023)

Vraag om uitleg over extra financiële ondersteuning van faciliteitengemeenten

van Kris Van Dijck aan minister Bart Somers
396 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de acties tegen de afbraak van de ontslagregeling en de rechtspositieregeling van de ambtenaren bij de lokale besturen

van Jos D'Haese aan minister Bart Somers
147 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de toestand van Oekraïense tijdelijk ontheemden, de rol van de lokale besturen en de aanpak door de Taskforce Oekraïne

van Maaike De Vreese aan minister Bart Somers
455 (2022-2023)

Ontwerp van decreet tot oprichting van een Vlaams Mensenrechteninstituut

van de Vlaamse Regering
1357 (2021-2022) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2