Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie Onderwijs en plaatsvervangend lid van de commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en van de commissie Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid.

Binnen de N-VA-fractie neem ik de coördinatie op mij van de werkzaamheden van de volksvertegenwoordigers die lid zijn van de commissie Onderwijs. Dat zijn er twaalf in totaal: zes vaste en zes plaatsvervangende. Binnen de commissie Onderwijs ben ikzelf voornamelijk bezig met het hoger onderwijs, het kwaliteitsbeleid in onze scholen, de hervorming van het scholenlandschap en het inschrijvingsdecreet.

Naast mijn vele jaren ervaring in het parlement, 21 jaar ondertussen, kan ik ook terugvallen op mijn expertise/ervaringen als onderwijzer, schepen van Onderwijs en burgemeester van de gemeente Dessel.

Ik heb ook bijzondere belangstelling voor al de (Kempense) streekdossiers. Kernenergie  (weliswaar federale bevoegdheid), mobiliteit, tewerkstelling en streekontwikkeling dragen mijn interesse weg.

Al lid van het Vast Bureau en het Uitgebreid Bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het dagelijks bestuur van het Vlaams Parlement.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.krisvandijck.be/.

Wens je op de hoogte te blijven van de activiteiten van onze N-VA fractie m.b.t. onderwijs in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op onze Onderwijsnieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende de detectie, ondersteuning en begeleiding van zeer makkelijk lerende en (uitzonderlijk) hoogbegaafde leerlingen

van Kathleen Krekels, Jan Durnez, Franc Bogovic, Kris Van Dijck, Jamila Hamddan Lachkar en Koen Daniëls
1937 (2018-2019) nr. 1

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet betreffende het Onderwijs XXIX

van Jan Durnez, Koen Daniëls, Jo De Ro, Kathleen Krekels, Jos De Meyer, Ingeborg De Meulemeester, Jan Peumans, Kris Van Dijck, Orry Van de Wauwer, Paul Cordy, Jamila Hamddan Lachkar, Franc Bogovic, Vera Celis en Nadia Sminate
1876 (2018-2019) nr. 5

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende het Onderwijs XXIX

van Jan Durnez, Koen Daniëls, Jo De Ro, Kathleen Krekels, Jos De Meyer, Kris Van Dijck, Jamila Hamddan Lachkar, Franc Bogovic en Paul Cordy
1876 (2018-2019) nr. 3

Recente vragen

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 29 - woensdag 27 maart 2019 15.55u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Onderwijs - donderdag 17 mei 2018 10.36u

(2017-2018)

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 9 - woensdag 22 november 2017 15.23u

(2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag over het voorstel van resolutie betreffende de detectie, ondersteuning en begeleiding van zeer makkelijk lerende en (uitzonderlijk) hoogbegaafde leerlingen

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Paul Cordy
1937 (2018-2019) nr. 2

Verslag van de gedachtewisseling over MICTIVO 3, de monitor over ICT-integratie in het Vlaamse onderwijs

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Vera Celis en Jamila Hamddan Lachkar
1942 (2018-2019) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over MICTIVO 3, de monitor over ICT-integratie in het Vlaamse onderwijs

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Vera Celis en Jamila Hamddan Lachkar
1942 (2018-2019) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2