Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen.  Bij ingang van het nieuwe parlementair jaar werd ik Voorzitter van de commissie  Binnenlands Bestuur, Inburgering en Gelijke kansen.

Naast mijn vele jaren ervaring in het parlement,  kan ik ook terugvallen op mijn expertise/ervaringen als Burgemeester van de gemeente Dessel, onderwijzer, schepen van Onderwijs.

Ik heb ook bijzondere belangstelling voor al de (Kempense) streekdossiers. Kernenergie  (weliswaar federale bevoegdheid), mobiliteit, tewerkstelling en streekontwikkeling dragen mijn interesse weg.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.krisvandijck.be/.

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat het inschrijvingsrecht betreft (opschrift gewijzigd door de commissie: ... houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, wat het inschrijvingsrecht betreft)

van Kathleen Helsen, Kris Van Dijck en Jo De Ro
1747 (2018-2019) nr. 1

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat het inschrijvingsrecht betreft

van Jan Durnez, Kris Van Dijck en Jo De Ro
1747 (2018-2019) nr. 11

Voorstel van resolutie betreffende de detectie, ondersteuning en begeleiding van zeer makkelijk lerende en (uitzonderlijk) hoogbegaafde leerlingen

van Kathleen Krekels, Jan Durnez, Franc Bogovic, Kris Van Dijck, Jamila Hamddan Lachkar en Koen Daniëls
1937 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Actuele vraag over de militaire groet door jonge voetballers ter ere van Turkse soldaten

van Kris Van Dijck aan minister Ben Weyts
28 (2019-2020)

Actuele vraag over meertalig onderwijs in Brussel

van Kris Van Dijck aan minister Hilde Crevits
367 (2018-2019)

Schriftelijke vraag Toekenning extra ondersteuning aan kleinere entiteiten - Opsplitsing scholen

van Kris Van Dijck aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
440 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over investeringen in buurtsport

van Annick Lambrecht aan minister Ben Weyts
410 (2019-2020)

Vraag om uitleg over gokreclame in de communicatie van sportclubs met supporters

van Annick Lambrecht aan minister Ben Weyts
230 (2019-2020)

Septemberverklaring van de Vlaamse Regering betreffende de algemeen maatschappelijke situatie en betreffende de krachtlijnen van de begroting 2020

van de Vlaamse Regering
31-A (2019-2020) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2