Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie Onderwijs en plaatsvervangend lid van de commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en van de commissie Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid.

Binnen de N-VA-fractie neem ik de coördinatie op mij van de werkzaamheden van de volksvertegenwoordigers die lid zijn van de commissie Onderwijs. Dat zijn er twaalf in totaal: zes vaste en zes plaatsvervangende. Binnen de commissie Onderwijs ben ikzelf voornamelijk bezig met het hoger onderwijs, het kwaliteitsbeleid in onze scholen, de hervorming van het scholenlandschap en het inschrijvingsdecreet.

Naast mijn vele jaren ervaring in het parlement, 21 jaar ondertussen, kan ik ook terugvallen op mijn expertise/ervaringen als onderwijzer, schepen van Onderwijs en burgemeester van de gemeente Dessel.

Ik heb ook bijzondere belangstelling voor al de (Kempense) streekdossiers. Kernenergie  (weliswaar federale bevoegdheid), mobiliteit, tewerkstelling en streekontwikkeling dragen mijn interesse weg.

Al lid van het Vast Bureau en het Uitgebreid Bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het dagelijks bestuur van het Vlaams Parlement.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.krisvandijck.be/.

Wens je op de hoogte te blijven van de activiteiten van onze N-VA fractie m.b.t. onderwijs in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op onze Onderwijsnieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVIII

van Kathleen Helsen, Koen Daniëls, Jo De Ro, Paul Cordy, Jos De Meyer, Kris Van Dijck, Jenne De Potter, Jan Durnez, Kathleen Krekels, Ann Brusseel en Bart Caron
1574 (2017-2018) nr. 2

Amendement op het ontwerp van decreet betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie

van Kathleen Helsen, Kris Van Dijck, Jo De Ro, Caroline Gennez en Elisabeth Meuleman
1175 (2016-2017) nr. 2

Amendement op het ontwerp van decreet betreffende de re-integratie van het Universitair Ziekenhuis Gent in de Universiteit Gent

van Jenne De Potter, Koen Daniëls, Ann Brusseel, Kris Van Dijck, Jos De Meyer en Paul Cordy
914 (2016-2017) nr. 2

Recente vragen

Vraag om uitleg over de lage scores van de lagere scholen op het vlak van muzische vorming

van Kris Van Dijck aan minister Hilde Crevits
1866 (2017-2018)

Actuele vraag over het nut van het behoud van de opgelegde sociale mix in scholen, naar aanleiding van een recente doctoraatsstudie

van Kris Van Dijck aan minister Hilde Crevits
84 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Onderwijs - Procedure tot re-integratie bij langdurig zieken

van Kris Van Dijck aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
391 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over muzische vorming in de Onderwijsspiegel 2018

van Ann Brusseel aan minister Hilde Crevits
1943 (2017-2018)

Actualiteitsdebat over het verpakkingsplan van minister Joke Schauvliege

met Rob Beenders, Lode Ceyssens, Matthias Diependaele, Elisabeth Meuleman, Lydia Peeters, Tinne Rombouts, Björn Rzoska, Stefaan Sintobin, Koen Van den Heuvel, Kris Van Dijck, Wilfried Vandaele, Gwenny De Vroe, Bart Nevens, Hermes Sanctorum-Vandevoorde, Bruno Tobback, Joke Schauvliege, Steve Vandenberghe, Bruno Tobback, Kris Van Dijck, Koen Van den Heuvel, Stefaan Sintobin, Joke Schauvliege, Tinne Rombouts, Elisabeth Meuleman, Lode Ceyssens, Hermes Sanctorum-Vandevoorde, Lydia Peeters, Gwenny De Vroe, Matthias Diependaele, Wilfried Vandaele, Björn Rzoska, Rob Beenders, Bart Nevens en Steve Vandenberghe
8 (2017-2018)

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

van de Vlaamse Regering
15 (2017-2018) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2