Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen.  Bij ingang van het nieuwe parlementair jaar werd ik voorzitter van de commissie  Binnenlands Bestuur, Inburgering en Gelijke kansen.

Naast mijn vele jaren ervaring in het parlement,  kan ik ook terugvallen op mijn expertise/ervaringen als Burgemeester van de gemeente Dessel, onderwijzer, schepen van Onderwijs.

Ik heb ook bijzondere belangstelling voor al de (Kempense) streekdossiers. Kernenergie  (weliswaar federale bevoegdheid), mobiliteit, tewerkstelling en streekontwikkeling dragen mijn interesse weg.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.krisvandijck.be/.

 

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2024

van Bart Tommelein, Kris Van Dijck, Brecht Warnez, Paul Van Miert, Katrien Partyka en Nadia Sminate
1870 (2023-2024) nr. 3

Amendement op het ontwerp van decreet tot wijziging van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, het Digitaal Kiesdecreet van 25 mei 2012 en het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

van Bart Tommelein, Nadia Sminate, Brecht Warnez, Paul Van Miert, Katrien Partyka en Kris Van Dijck
1771 (2022-2023) nr. 3

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, het Digitaal Kiesdecreet van 25 mei 2012 en het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

van Bart Tommelein, Nadia Sminate, Brecht Warnez, Paul Van Miert, Katrien Partyka en Kris Van Dijck
1771 (2022-2023) nr. 2

Recente vragen

Vraag om uitleg over gelijk stemrecht voor niet-Belgische Europese burgers voor de OCMW-verkiezingen in faciliteitengemeenten

van Kris Van Dijck aan minister Gwendolyn Rutten
256 (2023-2024)

Schriftelijke vraag Organisatie en werking lokale geloofsgemeenschappen - Nieuw model

van Kris Van Dijck aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
506 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Steden en gemeenten - Evolutie schulden en autofinancieringsmarge

van Kris Van Dijck aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
507 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het recht op niet-digitale dienstverlening

van Brecht Warnez aan minister Gwendolyn Rutten
257 (2023-2024)

Vraag om uitleg over de studie van het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing over onder meer gemeentefusies

van Staf Aerts aan minister Gwendolyn Rutten
240 (2023-2024)

Vraag om uitleg over de eventuele organisatie van het wereldkampioenschap vrouwenvoetbal in 2027 en de daarvoor noodzakelijke investeringen in voetbalstadions

van Johan Deckmyn aan minister Ben Weyts
356 (2023-2024)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2