Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen.  Bij ingang van het nieuwe parlementair jaar werd ik voorzitter van de commissie  Binnenlands Bestuur, Inburgering en Gelijke kansen.

Naast mijn vele jaren ervaring in het parlement,  kan ik ook terugvallen op mijn expertise/ervaringen als Burgemeester van de gemeente Dessel, onderwijzer, schepen van Onderwijs.

Ik heb ook bijzondere belangstelling voor al de (Kempense) streekdossiers. Kernenergie  (weliswaar federale bevoegdheid), mobiliteit, tewerkstelling en streekontwikkeling dragen mijn interesse weg.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.krisvandijck.be/.

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over maatregelen tegen agressie in de voetbalwereld

van Kris Van Dijck, Maaike De Rudder, Steven Coenegrachts, Imade Annouri en Annick Lambrecht
1620 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat betreft de oprichting van een deontologische commissie bij de gemeenteraad en de districtsraad

van Tom Ongena, Kris Van Dijck, Brecht Warnez, Nadia Sminate, Katrien Partyka en Paul Van Miert
1502 (2022-2023) nr. 1

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat betreft de oprichting van een deontologische commissie bij de gemeenteraad en de districtsraad

van Tom Ongena, Kris Van Dijck, Brecht Warnez, Nadia Sminate, Katrien Partyka en Paul Van Miert
1502 (2022-2023) nr. 3

Recente vragen

Vraag om uitleg over de wachtlijsten bij sportclubs

van Kris Van Dijck aan minister Ben Weyts
1890 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de plannen van de federale overheid om de personenbelastingen te verminderen en de gevolgen daarvan voor de lokale besturen

van Kris Van Dijck aan minister Bart Somers
1787 (2022-2023)

Vraag om uitleg over een nieuw financieel kader voor het amateurvoetbal

van Kris Van Dijck aan minister Ben Weyts
1583 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het aanhoudende wantrouwen tussen de vakorganisaties en de minister

van Kurt De Loor aan minister Bart Somers
1916 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de bevraging van De Standaard die aantoont dat een grote meerderheid van de gemeenten niet meer bereid is bijkomende opvang te creëren voor asielzoekers

van Sam Van Rooy aan minister Bart Somers
1859 (2022-2023)

Vraag om uitleg over het plafond voor puntenpremies in het amateurvoetbal

van Annick Lambrecht aan minister Ben Weyts
1590 (2022-2023)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2