Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen.  Bij ingang van het nieuwe parlementair jaar werd ik voorzitter van de commissie  Binnenlands Bestuur, Inburgering en Gelijke kansen.

Naast mijn vele jaren ervaring in het parlement,  kan ik ook terugvallen op mijn expertise/ervaringen als Burgemeester van de gemeente Dessel, onderwijzer, schepen van Onderwijs.

Ik heb ook bijzondere belangstelling voor al de (Kempense) streekdossiers. Kernenergie  (weliswaar federale bevoegdheid), mobiliteit, tewerkstelling en streekontwikkeling dragen mijn interesse weg.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.krisvandijck.be/.

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005, wat het digitaal en hybride vergaderen betreft

van Brecht Warnez, Nadia Sminate, Tom Ongena, Paul Van Miert, Katrien Partyka en Kris Van Dijck
1019 (2021-2022) nr. 1

Motie tot instelling van een onderzoek door het Rekenhof naar de impact van de personeelsbesparingen bij de Vlaamse overheid

van Willem-Frederik Schiltz, Brecht Warnez, Paul Van Miert, Kris Van Dijck, Koen Van den Heuvel en Nadia Sminate
1093 (2021-2022) nr. 1

Amendementen op het voorstel van decreet tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005, wat het digitaal en hybride vergaderen betreft

van Brecht Warnez, Nadia Sminate, Tom Ongena, Paul Van Miert, Katrien Partyka en Kris Van Dijck
1019 (2021-2022) nr. 2

Recente vragen

Vraag om uitleg over de ondersteuning voor de lokale besturen in het kader van de vereenvoudiging van intergemeentelijke samenwerkingsvormen

van Kris Van Dijck aan minister Bart Somers
2689 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de brief van de vakbonden van het overheidspersoneel over de samenwerking met de Vlaamse Regering

van Kris Van Dijck aan minister Bart Somers
1607 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het gebruik van eigen middelen van kerkfabrieken voor de renovatie van kerkgebouwen

van Kris Van Dijck aan minister Bart Somers
1166 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van decreet over de organisatie van zomerscholen

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Koen Daniëls, Loes Vandromme en Roosmarijn Beckers
1250 (2021-2022) nr. 2

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector

van de Vlaamse Regering
1186 (2021-2022) nr. 1

Verslag over de conceptnota voor nieuwe regelgeving over de versterking van de controle op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

namens Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering, verslag door Tom Ongena
1195 (2021-2022) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2