Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie Onderwijs en plaatsvervangend lid van de commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en van de commissie Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid.

Binnen de N-VA-fractie neem ik de coördinatie op mij van de werkzaamheden van de volksvertegenwoordigers die lid zijn van de commissie Onderwijs. Dat zijn er twaalf in totaal: zes vaste en zes plaatsvervangende. Binnen de commissie Onderwijs ben ikzelf voornamelijk bezig met het hoger onderwijs, het kwaliteitsbeleid in onze scholen, de hervorming van het scholenlandschap en het inschrijvingsdecreet.

Naast mijn vele jaren ervaring in het parlement, 21 jaar ondertussen, kan ik ook terugvallen op mijn expertise/ervaringen als onderwijzer, schepen van Onderwijs en burgemeester van de gemeente Dessel.

Ik heb ook bijzondere belangstelling voor al de (Kempense) streekdossiers. Kernenergie  (weliswaar federale bevoegdheid), mobiliteit, tewerkstelling en streekontwikkeling dragen mijn interesse weg.

Al lid van het Vast Bureau en het Uitgebreid Bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het dagelijks bestuur van het Vlaams Parlement.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.krisvandijck.be/.

Wens je op de hoogte te blijven van de activiteiten van onze N-VA fractie m.b.t. onderwijs in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op onze Onderwijsnieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat het inschrijvingsrecht betreft

van Kris Van Dijck, Jo De Ro en Kathleen Helsen
1747 (2018-2019) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de ondersteuning en begeleiding van zeer makkelijk lerende (ZMAL) en hoogbegaafde (HB) jongeren in het onderwijs

van Paul Cordy, Vera Celis, Ingeborg De Meulemeester, Kris Van Dijck, Koen Daniëls en Kathleen Krekels
1694 (2018-2019) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVIII

van Kris Van Dijck, Jenne De Potter, Paul Cordy, Jos De Meyer, Ann Brusseel, Jan Durnez, Kathleen Krekels, Koen Daniëls, Jo De Ro, Bart Caron en Kathleen Helsen
1574 (2017-2018) nr. 2

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Onderwijs - donderdag 17 mei 2018 10.36u

(2017-2018)

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 9 - woensdag 22 november 2017 15.23u

(2017-2018)

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 7 - woensdag 26 oktober 2016 15.45u

(2016-2017)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de impact van de nieuwe inschrijvingsregels op Brusselse kinderen en scholen

van Elke Van den Brandt aan minister Hilde Crevits
2453 (2017-2018)

Ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVIII

van de Vlaamse Regering
1574 (2017-2018) nr. 1

Motie betreffende een belangenconflict met betrekking tot de geplande invoering door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van de onverenigbaarheid van de functie van burgemeester of schepen met het mandaat van lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van het Vlaams Parlement en van het Europees Parlement

van Lionel Bajart, Karl Vanlouwe, Joris Poschet, Koen Van den Heuvel, Bart Somers en Matthias Diependaele
1644 (2017-2018) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2