Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen.  Bij ingang van het nieuwe parlementair jaar werd ik voorzitter van de commissie  Binnenlands Bestuur, Inburgering en Gelijke kansen.

Naast mijn vele jaren ervaring in het parlement,  kan ik ook terugvallen op mijn expertise/ervaringen als Burgemeester van de gemeente Dessel, onderwijzer, schepen van Onderwijs.

Ik heb ook bijzondere belangstelling voor al de (Kempense) streekdossiers. Kernenergie  (weliswaar federale bevoegdheid), mobiliteit, tewerkstelling en streekontwikkeling dragen mijn interesse weg.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.krisvandijck.be/.

 

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over de optimalisering van de huidige bevoegdheidsverdeling

van Karl Vanlouwe, Peter Van Rompuy, Gwendolyn Rutten, Liesbeth Homans, Koen Van den Heuvel en Kris Van Dijck
1347 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005, wat het digitaal en hybride vergaderen betreft

van Brecht Warnez, Nadia Sminate, Tom Ongena, Paul Van Miert, Katrien Partyka en Kris Van Dijck
1019 (2021-2022) nr. 1

Motie tot instelling van een onderzoek door het Rekenhof naar de impact van de personeelsbesparingen bij de Vlaamse overheid

van Willem-Frederik Schiltz, Brecht Warnez, Paul Van Miert, Kris Van Dijck, Koen Van den Heuvel en Nadia Sminate
1093 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over het verlies van kwaliteit en ervaring in de gemeenteraden

van Kris Van Dijck aan minister Bart Somers
3392 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Project 'Gemeente zonder Gemeentehuis' - Thematische oproepen

van Kris Van Dijck aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
295 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Lokale besturen - Monitoring digitale maturiteit

van Kris Van Dijck aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
301 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Ontwerp van decreet tot machtiging aan de Vlaamse Regering om het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 op te zeggen

van de Vlaamse Regering
1358 (2021-2022) nr. 1

Verslag over de conceptnota voor nieuwe regelgeving over de optimalisering van de huidige bevoegdheidsverdeling

namens Werkgroep Institutionele Zaken, verslag door Caroline Gennez
1347 (2021-2022) nr. 2

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector

van de Vlaamse Regering
1186 (2021-2022) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2