Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Kris Van Dijck op 17 mei 2022, over deze onderwerpen: Vlaams Parlement

'Linkse' partijen en vakbonden blijven ageren tegen een samenwerking tussen lokale besturen en OCMW's enerzijds en middenveld vzw's anderzijds. Zijn niet alle hulpvragers én alle verzorgenden even belangrijk? Krachten bundelen en samenwerken in het belang van de hele welzijnssector is nodig. Wat …

Door Kris Van Dijck op 13 mei 2022, over deze onderwerpen: Vlaams Parlement

Op vrijdag 13 mei, werden de leden van de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering uitgenodigd op werkbezoek in de Kazerne Dossin en het Agentschap Integratie en Inburgering Mechelen. Ook Vlaams parlementslid en voorzitter van de commissie Kris Van Dijck, was er bij. Een …

Door Kris Van Dijck op 5 mei 2022, over deze onderwerpen: Vlaams Parlement, Confederalisme

Welk beleid voert Vlaanderen rond gemeentefusies en wat kunnen we eruit leren? Met die vraag trok een Zwitserse delegatie van het parlement van het kanton Vaud op donderdag 5 mei naar het Vlaams Parlement. De Zwitsers staan namelijk voor nog grotere uitdagingen rond regiovorming en gemeentefusies …

Door Kris Van Dijck op 4 mei 2022, over deze onderwerpen: Vlaams Parlement

Naar aanleiding van de bespreking van het rapport van de Vlaamse regering betreffende de jaarlijkse rapportering over de samenstelling van de kabinetten van de Vlaamse ministers, reageerde Kris Van Dijck, Vlaams parlementslid van N-VA, positief: "De Vlaamse regering doet het met minder …

Door Kris Van Dijck op 30 november 2021, over deze onderwerpen: Vlaams Parlement

Staatsstructuur en toekomstig staatsmodel: hoorzitting Het Vlaams Parlement richtte in december 2020 een Werkgroep Institutionele Zaken op om concrete voorstellen uit te werken voor een nieuwe staatshervorming. De leden van de werkgroep houden een hoorzitting over de staatsstructuur en het …

Door Kris Van Dijck op 14 juli 2021, over deze onderwerpen: Vlaams Parlement

Bij de bespreking van het decreet lokale democratie vroeg Vooruit een minuut stilte om het ten grave dragen van de stemplicht te gedenken. Vooruit, Groen en PVDA bepleiten het behoud van de plicht zonder sanctie. Wat is dat dan? In ieder geval vond ik die minuut stilte een brugje te ver en verbrodde …