Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Kris Van Dijck op 24 september 2022, over deze onderwerpen: Vlaams Parlement

Dinsdagnamiddag starten we in de Commissie Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering met de behandeling van het ontwerp van decreet ter oprichting van het Vlaams Mensenrechteninstituut. De Vlaamse Regering besliste om uit Unia te stappen en een eigen Vlaams Mensenrechteninstituut op te …

Door Kris Van Dijck op 12 september 2022, over deze onderwerpen: gemeente Dessel, Vlaams Parlement

“Als lokaal bestuur zijn wij de burger-nabijste-overheid. Er hangt veel van ons af, dat was tijdens de Corona-crisis, de Oekraïne-crisis, en nu ook met de energie-crisis. Maar wij zijn als gemeente ook zelf een onderneming. Ook onze rekening moet op het einde van de legislatuur kloppen. Daarom geef …

Door Kris Van Dijck op 7 september 2022, over deze onderwerpen: Vlaams Parlement

Op woensdag 7 september bracht een delegatie van de Nationale Conferentie van Wetgevende Staten uit de Verenigde Staten van Amerika een bezoek aan het Vlaams Parlement. Ook Kris Van Dijck was op de afspraak. Ze bespraken de positie van Vlaanderen binnen België en de EU met een delegatie van de …

Door Kris Van Dijck op 5 juli 2022, over deze onderwerpen: Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement richtte in december 2020 een Werkgroep Institutionele Zaken op om concrete voorstellen uit te werken voor een nieuwe staatshervorming. Het voorbije anderhalf jaar hielden de leden van de werkgroep verschillende hoorzittingen met experts over de bevoegdheidsverdeling in het …

Door Kris Van Dijck op 17 mei 2022, over deze onderwerpen: Vlaams Parlement

'Linkse' partijen en vakbonden blijven ageren tegen een samenwerking tussen lokale besturen en OCMW's enerzijds en middenveld vzw's anderzijds. Zijn niet alle hulpvragers én alle verzorgenden even belangrijk? Krachten bundelen en samenwerken in het belang van de hele welzijnssector is nodig. Wat …

Door Kris Van Dijck op 13 mei 2022, over deze onderwerpen: Vlaams Parlement

Op vrijdag 13 mei, werden de leden van de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering uitgenodigd op werkbezoek in de Kazerne Dossin en het Agentschap Integratie en Inburgering Mechelen. Ook Vlaams parlementslid en voorzitter van de commissie Kris Van Dijck, was er bij. Een …