De regenboogvlag

Door Kris Van Dijck op 16 mei 2021, over deze onderwerpen: Blog
regenboogvlag

Elke zondag belicht ik een onderwerp dat me de voorbije week opviel…

De regenboogvlag

De voorbije week werden op vier verschillende plaatsen in Dessel regenboogvlaggen aangebracht. Vandaag toch even het hoe en waarom duiden want naast de vele lofbetuigingen lees ik op sociale media toch ook verwijten van geen opdracht voor de overheid, over onwettelijk, tot deugdpronkerij. Dat kan ik toch moeilijk over mijn kant laten gaan, ook al omdat wij elk jaar op 17 mei de regenboogvlag uithangen.

 

Het was op de gemeenteraad van maart dat raadslid Dirk Melis volgende punt agendeerde: “de gemeenteraad geeft het college de opdracht om te bekijken waar men een regenboog oversteekplaats kan creëren. Bij voorkeur tegen 17 mei, de internationale dag tegen homofobie.”

Ik vond dit een goed idee, doch de piste van een oversteekplaats, of zoals men op sommige plaatsen regenboogzebrapaden aanlegt ben ik minder genegen. De witte vlakken van een zebrapad moeten mijns inziens voldoende contrasteren met de achtergrond om goed zichtbaar te zijn en op die manier de veiligheid van de gebruiker te garanderen. Bij de bespreking op de gemeenteraad formuleerde ik dan het voorstel om op verschillende locaties regenboogvlaggen aan te brengen. Bij voorkeur op locaties waar vele mensen komen. Tijdens de gemeenteraad bleek snel dat alle raadsleden die piste genegen waren en ontspon zich een levendige, constructieve discussie, niet alleen over de verschillende locaties maar ook over de betekenis en de boodschap achter de regenboogvlag. Regenboogvlaggen werden immers door de eeuwen heen gebruikt door zeer uiteenlopende groepen en verspreid over grote delen van de wereld. Google maar eens naar wikipedia. De homobeweging en de vredesbeweging zijn daarbij evenwel de bekendsten. Wat dat laatste betreft zag ik onlangs bij het fietsen de regenboogvlag wapperen aan de Duitse militaire begraafplaats in Lommel.

Op de gemeenteraad werd dan ook beslist om o.a. via de adviesraden een oproep te doen naar voorstellen waar onze regenboogvlaggen kunnen aangebracht worden. Daarenboven werd duidelijk beslist dat deze regenboogvlaggen zowel een uiting zijn van respect voor alle mensen ongeacht geaardheid, afkomst of geloof, als een boodschap van vrede en verdraagzaamheid.

 

De weken die daarop volgde kwamen tientallen voorstellen binnen en het was de gemeenteraad die in april de locaties vastlegde, gespreid over de vier delen, wijken van Dessel. In Witgoor werd gekozen voor de toegang tot de Sas 4-toren, een toeristische trekpleister die vele bezoekers ontvangt. Op de Heide de toegang tot de Kristoffelzaal en buurthuis De Swing. In Brasel werd gekozen voor de parking van Sportpark Brasel, meer in het bijzonder naast de wereldbol en de Panathlonvlag. Voor Dessel centrum ten slotte werd geopteerd voor de hoofdtoegang van de kerk en dit op voorstel van de kerkgemeenschap zelf.

 

Woensdag laatstleden werden die vier vlaggen aangebracht, goed op tijd voor 17 mei. Aangezien het geen zebrapaden zijn, denk ik dat het verwijt van onwettelijkheid ongegrond is. Dat opkomen voor een respectvolle samenleving geen opdracht van de overheid is, daarover ga ik met plezier het debat aan. Ik ben er immers van overtuigd dat waken over rechten en plichten dé hoofdtaak is van een overheid. Waar een overheid die taak niet op zich neemt heerst de wet van de jungle. De wet van de sterkste. Een democratische overheid heeft het net tot haar kerntaken te nemen orde te scheppen en te waken over de rechten en plichten van alle burgers. De bemerking van deugdpronkerij, ach die klasseer ik verticaal. Zo kan je immers alles belachelijk wegzetten en kan je nooit iets goeds doen.

 

Enfin, in mijn dubbele rol van burgemeester en voorzitter van de commissie Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering van het Vlaams Parlement, ben ik fier dat de regenboogvlag in Dessel niet alleen op 17 mei zal wapperen maar nu ook 365 dagen op een jaar de boodschap uitdraagt van een respectvolle samenleving waar onze 21 gemeenteraadsleden zich volmondig achter schragen.

Kris van Dijck

Dessel, 16 mei 2021

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is