Decadent bis

Door Kris Van Dijck op 5 december 2021

Elke zondag belicht ik een onderwerp dat me de voorbije week opviel…

 

Decadent - bis

 

Terwijl velen als gestoken door een wesp reageren op minister-president Jan Jambon over zijn argumentatie waarom de scholen de laatste week kunnen sluiten, terwijl hij samen met Ben Weyts al het mogelijke deed om de scholen zo lang mogelijk open te houden, heeft minister Tinne Van der Straeten haar ei gelegd. En wat voor een ei. Ze gaat onverminderd door met haar plannen om al de Belgische kerncentrales te sluiten. Niets of niemand lijkt haar te kunnen stoppen. Buiten Georges-Louis Bouchez zwijgen de andere meerderheidspartijen, internationale aanbevelingen worden gemanipuleerd, wetenschappers slaan alarm en onze media laten het allemaal betijen. In wat voor een land leven wij?

 

De voorzitter van de MR was vorige zondag, mijn column van vorige week was al geschreven, te gast in de Zevende Dag. Bevlogen en in zijn kenmerkende stijl zette hij de puntjes op de i over wat er echt afgesproken is in het regeerakkoord m.b.t. de kernuitstap.

1. De kernuitstap kan indien er bevoorradingszekerheid is, de prijs niet stijgt en de algemene doelstelling om de CO2-uitstoot te doen dalen overeind blijft. En 2. Naast dit hierboven beschreven plan A moet minister Van der Straeten ook een plan B uitwerken waarbij de twee jongste kerncentrales, Doel 4 en Tihange 3 indien nodig open kunnen blijven. De datum van november 2021 werd aldus voorzitter Bouchez vastgelegd omdat dat nog voldoende tijd zou bieden om een verlening mogelijk te maken. Iets wat ik zelf van de week binnen de sector verifieerde en wat mij bevestigd werd.

Het was ontroerend hoe interviewster Lisbeth Imbo bleef herhalen dat een kernuitstap wel degelijk mogelijk is. Waar zij haar mosterd haalt? Ik weet het niet. Spin-dokter Noël Slangen van zijn kant was vrijdag in De Afspraak oprechter. Het is hier een pure politieke beslissing die op geen enkele wetenschappelijke noch technische basis gestoeld is.

 

Zo kom ik bij mijn tweede punt van kritiek.

In mei ontvingen alle ministers van Energie, zowel de federale als die van de gewesten, het ontwerp advies van het Internationaal Energie Agentschap m.b.t. de te voeren Belgische energiepolitiek. Dit om opmerkingen te kunnen formuleren. Twee maanden later verscheen het definitieve advies. En wat bleek? Een belangrijke passus was plots verdwenen. Een passus die luidde als volgt: “Vooruitlopend op het eerste mechanisme voor capaciteitsvergoeding en veiling in 2021, bereid scenario's voor om de opwekking na 2025 in stand te houden in het geval dat de veiling onvoldoende leidt tot investeringen, vooral met betrekking tot de mogelijke uitbreiding van een deel van de geïnstalleerde nucleaire opwekkingscapaciteit.”

Indachtig het plan B waarnaar de heer Bouchez hierboven verwees is het meer dan vreemd dat deze aanbeveling uit het definitieve advies geschrapt is. En je kan er van op aan dat dit niet op instigatie van Vlaams minister Zuhal Demir was. Integendeel. Zij bond de kat de bel aan en stuurde een gepeperde brief naar het IEA. Enkel de krant De Tijd schonk er aandacht aan.

 

Zo komen we bij de wetenschappers. Vorige week schreef ik uitvoerig over de mogelijkheid om onze kerncentrales op een veilige manier langer open te houden. Tihange 2 en Doel 3 moeten onverbiddelijk dicht, maar de anderen kunnen ons in lengte van jaren 4 GW elektriciteit blijven leveren. Duurzaam, betaalbaar en lang genoeg om binnen de nucleaire technologie een transitie te maken naar nieuwe kerncentrales, windmolens en zonneparken en een quasi zero emissie wat CO2 betreft. Is dat niet groen? Is dat niet de klimaatuitdagingen aanpakken? Ik denk het wel.

Gisteren verkreeg ik nog bijkomende info over het scenario dat minister Van der Straeten nu aan het voorbereiden is. Professor Kunsch (ULB) is duidelijk. Indien we de 7 kerncentrales sluiten (goed voor 6 GW) en vervangen door de 2 gascentrales die men plant, maar niet vergund krijgt wegens de te hoge emissies, steven we in 2026 af op 521 uur black-out en zal de CO2-uitstoot t.o.v. 2021 verdubbelen. Indien we tegen 2030 het aandeel zon- en windenenergie verdubbelen zal het nog steeds gaan over 321 uur black-out en 2/3 meer CO2-uitstoot dan dit jaar. Willen we dat?

 

Als ik dat allemaal op een rij zet, kan ik er met de beste wil niet bij dat dit allemaal verzwegen blijft. Zelfs werkgeversorganisaties krijgen nauwelijks gehoor. Ben ik tegen alternatieve energie? Neen. Verre van. Maar om die alternatieve energie goed te laten functioneren hebben we een betrouwbare basis nodig en die biedt kernenergie. Ook tegen de achtergrond van buitenlandse evoluties; afbouw kolencentrales in Duitsland en de gaskraan uit Rusland die altijd kan dichtgedraaid worden, moeten we zorgen op eigen benen te staan. Nu en in de toekomst.

Fijne zondag gewenst.

 

Kris van Dijck

Dessel, 5 december 2021

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is