Franstaligen blokkeren Vlaamse inschrijvingen

Door Kris Van Dijck op 20 december 2018, over deze onderwerpen: Kleuterschool en basisonderwijs, Secundair onderwijs
Kinderopvang

De Raad van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) legde met een belangenconflict het hervormde inschrijvingsdecreet voor de Vlaamse scholen stil. De Franstalige Brusselaars willen niet weten van de opgetrokken voorrangsregel voor Nederlandstalige kinderen, van 55 procent naar 65 procent. Vlaams Parlementslid Kris Van Dijck noemt het Franstalige belangenconflict “een ongelooflijke reactie, buiten alle proportie”. Door het belangenconflict blijft het huidige decreet gelden. Maar de deadlines die daarin staan, zijn niet meer haalbaar. Het Vlaams Parlement reageerde evenwel ad rem.

Hand aan de ploeg

“Geconfronteerd met dit stuitende feit sloegen we de hand aan de ploeg”, zegt Vlaams Parlementslid Van Dijck. “Om de aanmeldingen voor het volgende schooljaar rechtszeker te laten verlopen, waren er datumwijzigingen nodig aan het huidige inschrijvingsdecreet.” Om aanmeldingen en inschrijvingen toch nog mogelijk te maken, wordt door het goedgekeurde decreet de eerste deadline verschoven van 15 september naar 31 januari 2019. Ook de data voor beroep bij negatief advies over de aanmeldingsprocedure worden gewijzigd: voor het basisonderwijs wordt 15 februari 2019 ingeschreven en voor het secundair onderwijs 1 maart 2019.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is