Hoogbegaafde kinderen uitdagen met versterkt beleid

Door Kris Van Dijck, Kathleen Krekels op 27 september 2018, over deze onderwerpen: Hoogbegaafdheid, Leerlingenbegeleiding, Kleuterschool en basisonderwijs, Leerkrachten en directies, Secundair onderwijs
Kind leest boek in bib

“Elke hoogbegaafde die zonder diploma de school verlaat, is een verspild talent.” Vlaams Parlementsleden Kathleen Krekels en Kris Van Dijck pleiten voor meer aandacht voor hoogbegaafdheid in de lerarenopleiding en de naschoolse opleiding. Ze willen ook een platform om goede praktijken uit te wisselen en meer middelen voor scholen die extra beleid voeren om hoogbegaafden uit te dagen. “Over hoogbegaafdheid is er weinig kennis bij leerkrachten, waardoor misverstanden blijven bestaan. Het gevolg is dat deze groep uit de boot valt, afhaakt of naar het privéonderwijs trekt”, zeggen Vlaams volksvertegenwoordigers Kathleen Krekels en Kris Van Dijck.

Onder de radar

Ongeveer drie procent van de Vlamingen is hoogbegaafd, dertig procent is meerbegaafd. Zij hebben nood aan extra uitdaging op school, vervelen zich wanneer die uitblijft en presteren soms zelfs slecht bij gebrek aan stimulans. “Veel hoogbegaafden blijven onder de radar omdat ze niet tijdig herkend worden. Binnen het onderwijs, maar ook binnen het gezin, leidt dit vaak tot problemen”, waarschuwen Vlaams Parlementsleden Krekels en Van Dijck.

Prioritair nascholingsthema

In plaats van het talent van hoogbegaafde leerlingen te verspillen, willen Krekels en Van Dijck hen maximaal begeleiden en uitdagen. “Hoogbegaafdheid komt nauwelijks aan bod in de lerarenopleiding. Daardoor zien onderwijzers de hoogbegaafdheid van kinderen niet. Die onwetendheid leidt ertoe dat deze omvangrijke groep niet adequaat wordt ondersteund en begeleid. Als N-VA willen we van hoogbegaafdheid een prioritair nascholingsthema binnen het onderwijs maken”, zegt Kathleen Krekels.

Zorgbeleid voor hoogbegaafden

De parlementsleden willen ook een platform om goede praktijken en materialen uit te wisselen en te ontwikkelen. Voorts pleiten ze voor meer middelen voor klassen en scholen die extra zorg en aandacht besteden aan hoog- en meerbegaafden. “Zorgbeleid moet ook als zorg voor hoogbegaafden worden ingekleurd. In de huidige zorgomkadering van de scholen is er weinig aandacht voor hoogbegaafde leerlingen. We willen in de financiering van scholen niet enkel meer kijken naar sociaaleconomische kenmerken, maar ook naar de leerpsychologische kenmerken van de leerlingen, zoals hoogbegaafdheid. Die middelen kunnen worden ingezet voor een ondersteunend beleid”, besluit Kris Van Dijck.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is