Kunnen we nog iets leren van onze Noorderburen?

Door Kris Van Dijck op 21 juni 2023, over deze onderwerpen: Vlaams Parlement

De Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering heeft van maandag 19 tot woensdag 21 juni een vruchtbaar studiebezoek gebracht aan Nederland. Het doel van dit bezoek was om goede praktijken op het gebied van lokale politiek te bestuderen en mogelijk over te brengen naar Vlaanderen. Het studiebezoek bood een uitstekende gelegenheid om kennis en ervaring uit te wisselen en te leren van de Nederlandse collega's.

Dag 1

Op maandag vond er een belangrijke ontmoeting plaats met het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar de commissieleden, waaronder ikzelf, de gelegenheid hadden om te spreken met minister Hanke Bruins Slot. Deze bijeenkomst bood een waardevol inzicht in de interbestuurlijke verhoudingen en de samenwerking tussen verschillende bestuursniveaus. Het was een constructieve dialoog waarin belangrijke kwesties werden besproken met betrekking tot het bevorderen van gelijke kansen en de integratie van nieuwkomers.

Dag 2

Op dinsdag bezocht de Vlaamse commissie de stad Almere, de jongste stad van de Nederlanden. Deze stad, slechts 50 jaar oud, maakte indruk op de commissieleden met haar dynamische politieke werking. Met 220.000 inwoners, 45 gemeenteraadsleden en 16 fracties, werd duidelijk hoe de lokale politiek in Almere vorm krijgt. De commissieleden waren onder de indruk van het efficiënte functioneren van de gemeenteraad, met ondersteuning van 32 fractieassistenten en de inzet van een toegewijde raadsgriffier. We ontdekten ook dat elke donderdagavond politieke markten worden gehouden en dat de fracties elke maandag vergaderen om de belangen van de inwoners optimaal te behartigen. Met slechts één burgemeester, zeven wethouders en één secretaris werd de doeltreffende organisatie van het lokale bestuur zichtbaar.

Dag 3

Op woensdag vond er een inhoudelijke sessie plaats met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de tegenhanger van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG). Tijdens deze sessie werden interessante inzichten uitgewisseld over interbestuurlijke verhoudingen en de ondersteuning van gemeenteraadsleden.

Ten slotte werd er een inhoudelijke sessie gehouden met de gemeente Den Haag, waar de commissie verbleef tijdens het studiebezoek. Deze sessie bood waardevolle informatie over de specifieke uitdagingen waarmee Den Haag wordt geconfronteerd op het gebied van binnenlands bestuur. De commissieleden waardeerden de gelegenheid om met lokale ambtenaren en beleidsmakers van gedachten te wisselen en best practices te delen.

Wat onthouden we?

Het studiebezoek aan Nederland was een buitengewoon leerzame ervaring voor de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering. Als commissievoorzitter, was ik verheugd over de mogelijkheid om te leren van de Nederlandse benadering van lokale politiek en om ideeën op te doen die kunnen bijdragen aan een effectiever en inclusiever beleid in Vlaanderen. Met onze fractie zullen wij de opgedane kennis en inzichten benutten om verdere stappen te ondernemen en de werking van het lokale bestuur in Vlaanderen te versterken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is