Meer aandacht voor hoogbegaafde leerlingen

Door Kathleen Krekels, Kris Van Dijck op 24 april 2019, over deze onderwerpen: Kleuterschool en basisonderwijs, Secundair onderwijs
Hoogbegaafd meisje

Het zijn allemaal Einsteins. Dat is een van de vele clichés over hoogbegaafdheid. Hoogbegaafdheid is nochtans allerminst een luxeprobleem. “Door zoveel onwetendheid en misverstanden laten we talent en kansen verloren gaan”, zeggen Vlaams volksvertegenwoordigers Kathleen Krekels en Kris Van Dijck. Daarom willen ze meer aandacht voor hoogbegaafde leerlingen. Hun resolutie werd daartoe goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

Hoogbegaafdheid tijdig herkennen

In Vlaanderen hebben we maar één belangrijke grondstof: onze hersenen. Daarom leveren we grote inspanningen om iedereen via gepaste zorg en aandacht in het onderwijs een plek te geven in de samenleving. Maar doen we dat ook voldoende voor de hoogbegaafde leerling? Hoogbegaafde leerlingen vallen makkelijker uit de boot, omdat ze sneller leren en de leerstof vlotter verwerken. Daardoor lijken ze minder aandacht nodig te hebben. Maar niets is minder waar. Ze worden te weinig uitgedaagd, waardoor ze zich snel gaan vervelen. Hoogbegaafde leerlingen zijn ook de eerste slachtoffers van de nivellering in het onderwijs.

“Daarom stellen we voor om in te zetten op kennis over hoogbegaafdheid in de lerarenopleiding en opleidingen gelinkt aan onderwijs. Op die manier kunnen leerkrachten hoogbegaafdheid bij hun kleuters of leerlingen sneller opmerken”, zegt Kathleen Krekels.

Bewustzijn vergroten

Als hoogbegaafde leerlingen niet de juiste begeleiding krijgen, is het risico op negatieve gevolgen heel groot. “Om het bewustzijn en de kennis rond de omgang met hoogbegaafdheid te vergroten, richten we een platform op waar we kennis delen en kennis omzetten naar praktijkgericht materiaal. Ook maken we van omgaan met hoogbegaafdheid een prioritair nascholingsthema voor leraars”, vult Kris Van Dijck aan.

Zorgbeleid voor hoogbegaafden

In de resolutie vragen we om bijkomende middelen in overweging te nemen op basis van leerpsychologische kenmerken van leerlingen. Het kenmerk ‘zeer gemakkelijk lerende’ of ‘(uitzonderlijk) hoogbegaafde’ kan zo’n leerpsychologisch kenmerk zijn. Op die manier kan er meer maatwerk geboden worden in het zorgbeleid voor hoogbegaafden.

Onderwijssysteem op maat

De huidige onderwijsstructuur is onvoldoende flexibel om in te spelen op de ontwikkelingsvoorsprong van uitzonderlijk hoogbegaafde leerlingen. “We willen daarom bekijken of we nieuwe kaders kunnen vastleggen, door bijvoorbeeld flexibel om te gaan met curricula of door een centrale examencommissie. Op die manier krijgen alle leerlingen – ook de hoogbegaafden – waar ze recht op hebben: goed en uitdagend onderwijs”, aldus initiatiefnemers Kathleen Krekels en Kris Van Dijck.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is