N-VA roept minister Smet op tot voorzichtigheid bij gebruik flexibele leerweg

Door Kris Van Dijck op 23 oktober 2013, over deze onderwerpen: Secundair onderwijs

Het actieplan “Vroegtijdige schoolverlaters” zegt dat het de bedoeling is om de flexibele leerweg te versterken door het beter bekend te maken, door praktijkvoorbeelden te verspreiden en door de ontwikkeling van een instrument voor de scholen om de flexibele leerweg uit te werken. Op die manier lijkt het alsof deze actie als doel heeft scholen te stimuleren om gebruik te maken van deze flexibele leerweg voor alle leerlingen.

Kris Van Dijck vroeg met aandrang aan de minister om de nodige voorzichtigheid aan de dag te stellen bij het gebruik van de flexibele leerweg. De maatregel is geen leerlingenrecht: het schoolbestuur dient aan de klassenraad toelating te geven om leerlingen met onvoldoendes toch te laten overgaan.

De N-VA-fractie vroeg daarom om erover te waken dat de klassenraad zelf in eer en geweten kan blijven beslissen of het al dan niet opportuun is om een specifieke leerling met een onvoldoende toch te laten overgaan naar het volgende jaar.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is