Nieuw inschrijvingsdecreet nodig om keuzevrijheid ouders en leerlingen te respecteren

Door Kris Van Dijck op 21 juni 2018, over deze onderwerpen: Leerkrachten en directies, Kleuterschool en basisonderwijs, Secundair onderwijs
meisje in klas basisonderwijs

Zijn er problemen met inschrijvingen in scholen? Ja. Maar dat los je zeker niet op door enkel en alleen één globale inschrijvingsdatum op te leggen aan heel Vlaanderen. Dat los je wel op door de regels rond inschrijven op school grondig aan te pakken. Daarom wil de N-VA wil voluit gaan voor een nieuw, transparant en objectiveerbaar inschrijvingsdecreet, waarbij de keuzevrijheid van de ouders voorop staat.

“Voor de N-VA dient de keuze van de ouders bepalend te zijn bij de inschrijving in de school, ook indien er een beperkt aantal plaatsen is. Ouders kiezen immers niet zomaar een school, maar maken een weloverwogen keuze voor een bepaald pedagogisch project, schoolcultuur en – niet te vergeten - studierichting.”, zegt parlementslid Kris Van Dijck. Heden ten dage geldt in veel scholen de ‘dubbele contingentering’. Op basis van zeer specifieke criteria (voorrang op basis van diploma moeder, schooltoelage en Thuistaal niet Nederlands) krijgen bepaalde leerlingen voorrang in een school. Dat maakt het systeem dat plaatsen toewijst bijzonder complex en ondoorzichtig. Van Dijck: “Dit systeem is zo complex dat weinigen het begrijpen, laat staan kunnen uitleggen. Zelfs de computers slaan tilt als ze het moeten uitvoeren. Bovendien vinden wij het niet kunnen dat kinderen niet naar de school van hun keuze kunnen, louter omdat de moeder net wel of net niet een diploma secundair onderwijs heeft. Wij vinden de keuzevrijheid van deouders net zeer belangrijk en willen die maximaal laten meetellen.”

Daarom pleiten wij voor een omvattende bijsturing van de voorrangsregels, met de afschaffing van de dubbele contingentering én een centraal aanmeldingsregister (CAR) voor scholen die leerlingen moeten weigeren. Een uniform en transparant centraal aanmeldingsregister maakt niet enkel komaf met kampeerproblemen, maar betekent ook een aanzienlijke planlastvermindering voor scholen zelf. Het maakt overigens dubbele inschrijvingen onmogelijk en biedt een duidelijk zicht op de capaciteitsproblematiek.

“Met zo’n aanmeldingsregister en de afschaffing van de ‘dubbele contingentering’ komen we tot eennieuw, transparant, vereenvoudigd inschrijvingsdecreet Dat is wat we nodig hebben. De rest is gemorrel in de marge”, besluit Kris Van Dijck.

Beluister hier ook een interview met Kris Van Dijck in De Ochtend op Radio 1.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is