Onderwijsdebat verziekt

Door Kris Van Dijck op 14 oktober 2017, over deze onderwerpen: Blog

Kan, of beter gezegd, mag er in Vlaanderen nog op een intellectueel correcte wijze gediscussieerd worden over onderwijs, onderwijskansen, onderwijsresultaten én onderwijsonderzoek? Ik vrees van niet. Het debat wordt steevast verziekt door betweters die alles, en alleen alles, bekijken vanuit een sociologische bril. Capaciteiten of talenten van individuele kinderen zijn blijkbaar taboe geworden. Slimme kinderen en minder slimme kinderen, bestaan die niet meer? Erger, als dat in het debat ingebracht wordt, komt men ons zottigheden toeschrijven als het meten van schedels. En dat van een prof van de KUL, Orhan Agirdag. Niet alleen te zot voor woorden, dan wel dramatisch om in Vlaanderen nog op een eerlijke manier het debat te kunnen voeren.

In het parlement werd donderdag uitvoerig, sereen en correct gediscussieerd over het onderzoek dat het Rekenhof deed naar de onderwijskansen van al onze leerlingen in het basisonderwijs en hun doorstroming naar het secundair onderwijs. Sinds 2002 worden honderden miljoenen ingezet in gelijke onderwijskansen. De zogenaamde GOK-middelen. Bedoeling is, en daar staan wij als N-VA voor 100% achter, dat sociale achtergronden van kinderen niet bepalend zijn voor hun onderwijskansen. Extra middelen staan ter beschikking voor scholen met kinderen wiens moeder een laag diploma heeft, kinderen wiens ouders een schooltoelage krijgen en/of kinderen wiens thuistaal niet Nederlands is.

Eén van de eerste vaststellingen was dat dit moeilijk te peilen is. Er was geen nulmeting en er werden geen meetbare doelstellingen uitgewerkt. Desalniettemin deed het Rekenhof haar werk. Wanneer we naar schoolse resultaten en leerwinsten van kinderen kijken, vroegen wij niet alleen hun thuissituatie of sociale achtergrond mee te nemen. Niet alleen, is hier een belangrijke insteek. De N-VA bracht bij monde van collega Koen Daniëls de suggestie in om naast die thuissituatie en sociale achtergrond ook de intellectuele capaciteiten van kinderen mee in rekenschap te nemen bij dergelijk onderwijseffectiviteitsonderzoek. Als één van de vele factoren van onderzoek om nadien een veel genuanceerder beeld te krijgen. Puur gezond boerenverstand, als je het mij vraagt. Niet dus aan de KUL…

Mag ik met enige permissie vragen dat diegenen die met oogkleppen aan naar ons hoogstaand onderwijs kijken wijselijk hun mond houden? Ze brengen ons onderwijs geen sikkepit bij. Ze doen alleen maar aan politieke sfeerzetting van een niveau dat haaks staat op wat we met onze kinderen beogen: kritisch en bewust burgerschap.

Hier kan u bekijken wat collega Koen Daniëls letterlijk gezegd heeft in het parlement : https://youtu.be/FHbNffl5IJg

Kris Van Dijck

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is