Schoolsportinfrastructuur voor iedereen

Door Kris Van Dijck op 24 augustus 2016, over deze onderwerpen: Blog, Vlaams Parlement
sporthal

Het is heus nog geen eeuwigheid geleden dat elk Vlaamse beleidsdomeinen vanuit zijn eigen hokje naar de wereld keek. Er waren bijvoorbeeld grote beschotten tussen onderwijs, sport en welzijn/kinderopvang. Elk beleidsdomein deed zijn eigen ding, waardoor er drie maal naast elkaar infrastructuur werd neergepoot. Gelukkig kwam daarin al heel wat beterschap. We gaven in Dessel het goede voorbeeld: nieuwe school en kinderopvang met sporthal, voor een optimale functionaliteit binnen en buiten de schooluren. Overdag school en na de uren kinderopvang en lokale sportclub. Vlaanderen gaat nu nog een stap verder.

Omdat er voor dat nobel idee van samen-gebruik heel wat praktische problemen opduiken, slaan ministers Muyters (sport) en Crevits (onderwijs) de handen in elkaar. De focus ligt daarbij op het na de uren ter beschikking stellen van de schoolse sportinfrastructuur. En ja, er zijn heel wat praktische problemen. Die situeren zich op het vlak van zowel infrastructuur als exploitatie. De schoolse sportaccommodatie voldoet niet altijd aan de wensen van de sportclub: belijningen zijn niet in orde, de sportvloer is van slechte kwaliteit, er is geen of onvoldoende bergruimte voor de club… Ook voor de school ligt de drempel vaak te hoog: toegangen van school en sportruimte kunnen niet gescheiden worden, aparte sanitaire voorzieningen ontbreken, er zijn problemen met het toezicht …

Beide ministers reiken nu de hand naar onderwijs én sportwereld. Om de hierboven geschetste problemen aan te pakken doen ze een projectoproep waarvoor ze 2.370.000 euro uittrekken. Het is de bedoeling de praktische bezwaren om schoolse sportinfrastructuur na de uren open te stellen weg te werken. Scholen krijgen een duwtje in de rug, de lokale gemeenschap wordt er beter van en met de verhuur genereren de scholen toch wat extra inkomsten.

Hoe gaat dit nu praktisch in z’n werk? Om van start te gaan, worden een aantal potentieel sterke pilootprojecten geselecteerd uit de verschillende onderwijsnetten. Scholen krijgen tot 16 december van dit jaar de tijd om zich in te schrijven. Voor infrastructuurwerken kan men tot maximaal 200.000 euro bekomen en voor exploitatiekosten 30.000 euro. Het kan gaan om werken die ervoor zorgen dat de sportaccommodatie ook buiten de schooluren vlot toegankelijk is, om werken die de kwaliteit van de infrastructuur verbeteren voor het sportieve gebruik, of om personeelskosten om de infrastructuur effectief naschools open te stellen.

Naast de financiële ondersteuning kunnen scholen ook praktische hulp inroepen. Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) staat de scholen bij met raad en daad en goede praktijkvoorbeelden.

Meer info vind je op www.sportvlaanderen.be Onderaan ga je naar “Sport Vlaanderen ondersteunt” en klik je op “Sportinfrastructuur”. Op die pagina vind je de link naar: “Projectoproep schoolsportinfrastructuur”.

Neem deze gelegenheid zeker te baat en werk de praktische bezwaren weg! De school, de sportclub en de hele gemeenschap wordt er beter van.

Kris Van Dijck

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is