Eindelijk Een Positieve Tendens

"Na alle negatieve publiciteit rond agressie in het voetbal ben ik tevreden dat eindelijk een positieve tendens zich voordoet. Het fairplayklassement van Voetbal Vlaanderen is een veelbelovende stap in de juiste richting. Daarmee luistert Voetbal Vlaanderen ook naar mijn oproep tot actie die ik vorig jaar deed in een resolutie in het Vlaams Parlement," aldus Kris Van Dijck. Deze woorden weerspiegelen niet alleen zijn persoonlijke voldoening, maar ook de broodnodige verschuiving naar een sportcultuur waar respect en fair play centraal staan.

Positieve Vlaamse Projecten Uitbouwen

Van Dijck roept op tot het verder uitbouwen van dergelijke positieve Vlaamse projecten. "Zulke initiatieven, die de sportiviteit bevorderen en agressie weren, moeten we koesteren en uitbouwen. Ze zijn essentieel voor een gezonde sportcultuur." De focus op het positieve en constructieve aspect van sport draagt niet alleen bij aan een betere sfeer op het veld maar ook aan het bredere welzijn van de sportgemeenschap.

Een Eerste Stap in een Sport Zonder Agressie

Terwijl het fairplayklassement knappe resultaten boekt, benadrukt Van Dijck dat dit slechts een eerste stap is in een sport waar agressie geen plaats heeft. "Dit is nog maar het begin. We moeten blijven streven naar een sportomgeving waar respect en fair play de norm zijn. Agressie hoort niet thuis op het voetbalveld, en we moeten blijven werken aan een cultuurverandering binnen onze sportgemeenschap."

Knappe cijfers

Achter deze woorden schuilen cijfers die het succes van het fairplayklassement verder onderstrepen:

  • De gemiddelde score voor ploegen in het fairplayklassement, gegeven door scheidsrechters, bedraagt een indrukwekkende 90%, wat de positieve ontvangst en naleving van de gestelde normen benadrukt.
  • Meer dan 9 op 10 ploegen (91,3%) heeft een fairplaycertificaat ontvangen, een veelbelovend cijfer dat de brede acceptatie van fair play in jeugdvoetbal illustreert.
  • In de eerste seizoenshelft van 2022-2023 ontving het meldpunt 151 meldingen in de categorie jeugd- en amateurvoetbal. Deze cijfers geven inzicht in de meldingsbereidheid en benadrukken het belang van bewustwording rond grensoverschrijdend gedrag.

Met deze cijfers en het succes van het fairplayklassement wordt niet alleen een sportieve prestatie gemeten, maar ook een culturele verandering binnen de Vlaamse sportwereld. Kris Van Dijck hoopt dat dit een eerste stap is naar een sport- en in het bijzonder voetbalomgeving gebaseerd op respect en fair play.

*Opmerking: De verstrekte cijfers en informatie zijn afkomstig uit een parlementaire schriftelijke vraag van Kris Van Dijck aan minister van Sport Ben Weyts.

Onderwerpen