Tussenkomst Kris Van Dijck in Werkgroep Institutionele Zaken

Door Kris Van Dijck op 5 juli 2022, over deze onderwerpen: Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement richtte in december 2020 een Werkgroep Institutionele Zaken op om concrete voorstellen uit te werken voor een nieuwe staatshervorming. Het voorbije anderhalf jaar hielden de leden van de werkgroep verschillende hoorzittingen met experts over de bevoegdheidsverdeling in het federale België en over het toekomstig staatsmodel. Samen met de de andere fracties van de meerderheid, diende N-VA als sluitstuk hiervan een conceptnota in waarin ze concrete voorstellen doen inzake de optimalisering van de bevoegdheidsverdeling die snel kunnen gerealiseerd worden zonder wetswijzigingen. Ook Kris Van Dijck kwam tussen in de bespreking van de conceptnota.

Bekijk de tussenkomst hieronder.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is