Vlaams Mensenrechteninstituut

Door Kris Van Dijck op 24 september 2022, over deze onderwerpen: Vlaams Parlement

Dinsdagnamiddag starten we in de Commissie Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering met de behandeling van het ontwerp van decreet ter oprichting van het Vlaams Mensenrechteninstituut.

De Vlaamse Regering besliste om uit Unia te stappen en een eigen Vlaams Mensenrechteninstituut op te richten ter bescherming van alle mensenrechten binnen de Vlaamse bevoegdheden. Burgers zullen er terechtkunnen met hun klachten over alle vormen van discriminatie die in eerste instantie via bemiddeling worden opgevangen. Een geschillenkamer zal, indien de bemiddeling niet tot resultaat leidt, een niet-bindend oordeel kunnen vellen.

In dit verband houden de leden van de commissie nu dinsdag een hoorzitting met professor Stefaan Sottiaux en professor Jogchum Vrielink van de KU Leuven, met professor Elke Cloots van de Universiteit Antwerpen, met Koen Lemmens, Martien Schotsmans en Petra Baeyens van het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens, met Annelies D'Espallier, ombudsvrouw Gender Vlaamse Ombudsdienst, met Artemis Kubala en Kathleen Van Den Daele van LEVL, en met Luc Demarez van GRIP vzw.

Vorige dinsdag trokken we alvast met een delegatie van de commissie naar het College van de Rechten van de Mens in Utrecht, Nederland. Leerrijk en inspirerend. (zie foto)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is