Wat is er al gebeurd met de aanbevelingen om agressie in voetbal te verminderen?

Door Kris Van Dijck op 29 juni 2023, over deze onderwerpen: Vlaams Parlement

Het voetbalseizoen is tot een einde gekomen, en recente verontrustende cijfers over het aantal meldingen van agressie in de voetbalwereld hebben geleid tot vragen over de voortgang van een resolutie die werd voorgesteld door Kris Van Dijck, Vlaams parlementslid. Als reactie hierop heeft Van Dijck tijdens een commissievergadering de Minister van Sport, Ben Weyts, bevraagd over de implementatie van de aanbevelingen uit de resolutie. Het doel is om te achterhalen welke maatregelen er reeds genomen zijn om agressie in het voetbal te verminderen.

Incidenten

Voetbal Vlaanderen, de organisatie verantwoordelijk voor het amateurvoetbal, heeft recentelijk opmerkelijke cijfers bekendgemaakt. Tijdens het afgelopen seizoen waren er maar liefst 6.801 incidenten gemeld. Als reactie hierop heeft het Disciplinair Comité 5.958 sancties opgelegd middels minnelijke schikkingen, terwijl 843 sancties zijn uitgedeeld na convocatie van de betrokken spelers voor verantwoording bij het Disciplinair Comité. Deze incidenten deden zich voor in een totaal van 330.000 wedstrijden, wat betekent dat ongeveer 2% van de wedstrijden geassocieerd werd met ongewenste gebeurtenissen.

Voetbal Vlaanderen

Voetbal Vlaanderen heeft aangegeven dat agressie geen plaats heeft binnen de sport en heeft strengere sancties aangekondigd vanaf het seizoen 2023-2024. Zo zullen bijvoorbeeld opzettelijke vuistslagen zonder letsel een schorsing van zes speeldagen opleveren, terwijl een vuistslag in het gezicht acht speeldagen schorsing tot gevolg zal hebben. Deze aanscherping van de indicatieve tabel is bedoeld om een duidelijk signaal af te geven dat dergelijk gedrag niet getolereerd wordt.

Daarnaast heeft Voetbal Vlaanderen ook aanvullende initiatieven genomen, zoals het invoeren van "fairplayouders" en de campagne '#doedegijdathuisook'. Deze initiatieven zijn positief ontvangen en tonen de inzet van Voetbal Vlaanderen om agressie in het voetbal aan te pakken.

Overleg tussen niveaus

Er is ook overleg geweest met andere overheden, waarbij verschillende administraties betrokken zijn. Hoewel de voetbalfederaties nog niet aanwezig waren bij dit overleg, is er wel regelmatig contact en informatie-uitwisseling om de veiligheidsproblematiek in het voetbal aan te pakken.

Conclusie

Het verheugt mij dat Voetbal Vlaanderen actief bezig is met het nemen van maatregelen en het organiseren van opleidingen en workshops om agressie en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Het is echter het federale niveau dat de meeste sleutels in handen heeft om actie te ondernemen tegen agressie in de voetbalwereld. Tot op heden is het wachten op initiatieven vanuit het federale niveau om dit probleem aan te pakken. Het is van groot belang dat alle betrokken partijen, inclusief de federale overheid, samenwerken om een veilige en respectvolle omgeving binnen het voetbal te creëren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is