Hoe gaat het met Dessel?

Na mijn bezoeken aan de nieuwjaarsrecepties van N-VA Schilde gisterenmiddag en het arrondissement Brugge ‘s avonds met het oog op de Europese verkiezingen van 9 juni aanstaande, vandaag een puur lokaal onderwerp. Niet de staat van het land, dat er met de dag slechter uitziet, maar de staat van mijn dorp in de Kempen.

 

Woensdag trachtte een lokale journaliste me telefonisch te bereiken. Pas nadat ik haar terugbelde zag ik dat ze me al een bericht stuurde dat het niet meer nodig was terug te bellen. Reden van telefoon: het geluksgevoel van de Desselaar bleek het hoogste te zijn van de Kempen. Reden van het getypte bericht dat het niet meer nodig was: Retie klopte ons met 1%. Proficiat Kortoren, zoals de inwoners van Retie genoemd worden. Past het dan ook niet hier de foto te plaatsen van mijzelf met de meest gekende Retienaar die garant stond voor een goed geluksgevoel en ons spijtig genoeg voor anderhalf jaar ontviel: Juul Kabas? Waar gaat dit over?

 

Woensdag werd de gemeentemonitor 2024 voorgesteld. Van elke gemeente in Vlaanderen beschikt de Vlaamse overheid, het Agentschap Binnenlands Bestuur, over een gemeentemonitor. Het is een verzameling van allerhande cijfers en statistieken over de 287 Vlaamse steden en gemeenten en hun OCMW’s. Voor de 13 centrumsteden beschikt ze over een stadsmonitor. Iedereen kan deze informatie raadplegen op het internet: https://gemeentemonitor.vlaanderen.be  

 

De gemeentemonitor omvat drie delen gegevens die gaan over de omgeving waarin het gemeentebestuur functioneert, de bestuurskracht van de gemeente (bijvoorbeeld personeel en financiële situatie) en de verschillende beleidsdomeinen waarbinnen het bestuur werkt met relevante gegevens over onderwijs, welzijn, milieu, economie en werkgelegenheid. Naast die cijfers voor de afzonderlijke gemeenten worden ook gemiddelden weergegeven zodat je kan zien hoe de eigen stad of gemeente scoort t.o.v. anderen. Via ‘jouw gemeentescan’

Wat ook tot de gemeentemonitor behoort is een bevraging van 135.000 Vlamingen van 17 jaar en ouder, toch bijna 1 Vlaming op 40. Dat betekent voor Dessel toch meer dan 200 inwoners. Een vrij groot staal als je het mij vraagt. De resultaten van die bevraging die van start ging in maart vorig jaar werden woensdag bekendgemaakt.

 

Als lokaal bestuurder ben je natuurlijk steeds benieuwd naar die resultaten in vergelijking met het gemiddelde van al die andere steden en gemeenten. We beginnen met het algemeen geluksgevoel. De Desselaar, zoals eerder geschreven op de valreep geklopt door de Retienaar, scoort 87%. Het Vlaams gemiddelde ligt op 83%. Een Vlaamse krant toonde daarbij een kaartje. Gemeenten met een geluksgevoel vanaf 88% werden in het groen ingekleurd. Daar onder in het geel. Dus Dessel geel. Maar ook gemeenten in oranje of rood. Je kan de betekenis van de kleuren alvast zelf raden. Ook opvallend de door de band goede quotering bij inwoners van kleine gemeenten waar het gemiddelde met 85% boven het Vlaams gemiddelde ligt. Een niet onbelangrijke vaststelling als je het mij vraagt.

 

Na het geluksgevoel volgt de tevredenheid over de buurt. Dessel 86% tegenover 79% in Vlaanderen. Wat men juist met de buurt bedoelt? De omgeving, de staat van je straat of je buren, kan ik niet direct zeggen, alvast een mooie uitslag. En als men vraagt of er voldoende groen in die buurt is, luidt het antwoord dat 84% tevreden is ten opzichte van 78% Vlaams. De tevredenheid over het sociaal weefsel is 56% terwijl dat in Vlaanderen onder de helft duikt met slechts 48%.

 

Daarna volgt de tevredenheid over de gemeente. Daar wordt de kloof tussen Dessel en de rest al wat groter met respectievelijk 83% en 73%. Maar toch niet voldoende om op onze lauweren te rusten, want waar ik als burgemeester niet bepaald gelukkig van ben, is de score bij de vraag of de inwoner veel vertrouwen heeft in zijn of haar gemeentebestuur. Daar strandt Dessel op 35% met een Vlaams gemiddelde van 29%. We maken wel een stijging mee ten opzicht van 33% voor drie jaar terwijl men in Vlaanderen stelselmatig achteruit gaat. Nu 29%, drie jaar gelden 34% en 35% zes jaar geleden. Toch wel vreemd als je ziet hoe de lokale besturen hun sterkte toonden in heel de coronacrisis.

Zeker voor mij een aandachtspunt. We doen echt wel ons best en de gedrevenheid bij schepenen, raadsleden en medewerkers is groot. Blijkbaar volstaat dat niet om ook veel vertrouwen te wekken. Ik kan alleen maar beloven ons blijvende best te doen.

 

Volgende indicatoren waren dan weer opnieuw positief. Tevredenheid over onze loketdiensten 74% in Dessel, 67% in Vlaanderen en over de digitale dienstverlening 71% lokaal en 67% Vlaams. Terwijl bij de vraag of je als inwoner voldoende geconsulteerd wordt dat in Dessel 44% is, 10% meer dan het Vlaams gemiddelde. Alle inspanningen ten spijt toch minder dan de helft van de Desselaars die tevreden is.

De laatste vraag peilde naar het onveiligheidsgevoel. Daar klopt Dessel af op slechts 2% terwijl dat in Vlaanderen meer dan drie keer hoger ligt met 7%.

 

De voorbije week gingen de resultaten bij velen over de tong en er werden heel wat analyses aan gekoppeld in de media. In de wetenschap dat meten weten is, altijd interessante informatie. En als men mij vraagt: “Hoe gaat het met Dessel?” Dan blijft mijn antwoord: “Goed!” Fijne zondag nog.

 

Kris van Dijck

Dessel, 28 januari 2024