"Kindcentrum"

Door Kris Van Dijck op 28 maart 2018, over deze onderwerpen: Vlaams Parlement
Kris interpelleert

Een Freinetschool in Brugge heeft de werking van een kindercrèche en een kleuterschool geïntegreerd in wat ze noemen een ‘kindcentrum’. Het doel is het uitbouwen van een ononderbroken pedagogische lijn. “Dit kan voor een verbetering van de sociale competenties van jonge kinderen zorgen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck (N-VA)

“Voorwaarde is dat het samenzitten met peuters de ontwikkelingsdoelen van de kleuters niet in het gedrang brengt.” We zullen via onderstaande vraag Minister Crevits interpelleren : 

'In een Freinetschool in Brugge heeft men de werking van een kindercrèche en een kleuterschool geïntegreerd tot wat ze noemen een ‘kindcentrum’. Op die manier worden kleuters en peuters van onder de tweeënhalf jaar samen gebracht. Men toonde in de media een voorbeeld van een baby van geen jaar die samen zat met een vierjarige kleuter. Verder werd gemeld dat dit de overgang van peuters naar de kleuterschool eenvoudiger maakt. De vertrouwde omgeving die geschapen wordt…

Dit alles biedt onmiskenbaar voordelen voor ouders en ik kan me inbeelden dat dit voor de ontwikkeling van de peuters voordelen schept. In dit ‘kindcentrum’ in Brugge spreekt men nu al van een wachtlijst voor volgend jaar, terwijl ook andere scholen deze stap zouden willen zetten. Verder mochten we vernemen dat de minister dit initiatief zeer genegen is. In het algemeen ben ik er van overtuigd dat er heel wat synergiën mogelijk zijn tussen verschillende beleidsdomeinen met onderwijs. Ik denk aan sport, aan cultuur, en in dit geval van voorschoolse opvang ook zeker aan welzijn.

De interesse en de vertrouwdheid met het verschijnsel voor de brede school groeit in de Vlaamse onderwijswereld, en dat is goed. Het doel van zulke kindcentra kan onmiskenbaar het uitbouwen van een ononderbroken pedagogische lijn zijn waarbij zeker de sociale competenties van deze jonge kinderen verbeterd worden. Voorwaarde hiervoor is dat de samenwerking integraal deel uitmaakt van de schoolontwikkeling, met name een samenwerking tussen welzijn en onderwijs. De school die dit experiment aangaat vertrekt van onderuit, op eigen initiatief, en met veel moed en engagement, want bovenop de vaste onderwijstaken en tijd is er bij mijn weten geen omkaderend ondersteuningsbeleid van bovenaf noch financiële ondersteuning.

Daarom volgende vragen aan de minister:

1) Zijn er meerdere scholen gekend waarbij er een samenwerking tussen kinderdagverblijf en kleuterscholen bestaan ?

2) Op welke manier is de samenwerking georganiseerd op vlak van personeel, taakverdeling en financiën ?

3) Kleuteronderwijs is meer dan een opvang van kleuters. Op welke manier wordt de kwaliteit van het kleuteronderwijs en het realiseren van ontwikkelingsdoelen gegarandeerd?

4) Indien dit een manier van aanpak is die het verdient om verder aangemoedigd en ondersteund te worden, op welke manier zal dit dan gebeuren? Kris Van Dijck'

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is