Van het walhalla (Zelzate) en het voorgeborchte (Dessel).

Door Kris Van Dijck op 19 februari 2020, over deze onderwerpen: gemeente Dessel

Vandaag las ik opnieuw in een face-bookpost hoe asociaal de N-VA wel niet is. Ik krijg het daar zo stilletjes aan van op mijn heupen. ‘The proof of the pudding is in the eating’, zegt men over het Kanaal. Wel we gaan eens twee gemeenten vergelijken. Eentje al dertien jaar op rij bestuurd door de N-VA: Dessel, het voorgeborchte van de hel. En Zelzate waar de communisten van PVDA samen met SP.a het mooie weer maken, het walhalla. De gemeentemonitor is ter zake een geweldig instrument: Zelzate, 13 km² groot en 12.703 inwoners, enerzijds dus en anderzijds Dessel, 27 km² groot en 9.527 inwoners. Ben je klaar?

We gaan eerst eens kijken naar de bevolkingsopbouw want die leunt verrassend sterk bij elkaar aan:

                                                                                                             Zelzate                              Dessel

Aantal inwoners                                                                                    12.703                                9.527

Inwoners 0-19 jaar                                                             21%              2.688                21%        2.069

Inwoners 20-64 jaar                                                           58%              7.355                59%        5.598

Inwoners >65 jaar                                                              21%              2.660                20%        1.860

Aandeel kinderen tot 17 jaar                                                                   19,1%                             19,5%

Aandeel inwoners >80 jaar                                                                       6,1%                               5,7%

 

En zijn de Zelzatenaren en de Desselaren tevreden in hun gemeente? De verschillen beginnen al op te lopen…

 

                                                                                                           Zelzate                                 Dessel

Tevreden over de woning?                                                                     80%                                     91%

Tevreden over de buurt?                                                                        63%                                     83%

Heb je veel contacten in de buurt?                                                        51%                                     63%

Ben je tevreden over die contacten?                                                     73%                                     90%

Tevreden over het zorg dragen voor elkaar?                                          54%                                    80%

De verschillende culturen leven goed samen?                                       35%                                    48%

Vreemdeling is sympathieker als je hem kent?                                      56%                                     53%

Tevreden over ouderenvoorzieningen?                                                  71%                                     84%

Tevreden over gezondheidsvoorzieningen?*                                          81%                                    74%

*In tegenstelling tot Dessel beschikt Zelzate over een polikliniek, satelliet van het AZ Sint-Lucas uit Gent met polikliniek, radiologie en hemodialyse.

 

De Desselaar is duidelijk tevreden in z’n buurt. Hij die bij gemeenteraadsverkiezingen voor meer dan 50% voor de N-VA stemt is blijkbaar niet zo asociaal. Zeker niet als het over zorg dragen voor elkaar gaat. Maar ook t.o.v. de vreemdeling staat hij minder afkerig dan de links stemmende Zelzatenaar.

 

Hoe zit het met werk en inkomen in beide gemeenten?

                                                                            Zelzate                                        Dessel

Gemiddeld inkomen                                       €  30.535                                    €   33.110

Jobratio in de gemeente zelf                                   57,1                                            70,6

Werkloosheid totaal                                               8,8%                                           6,2%

Werkloosheid    <25 jaar                                      15,8%                                         12,6%

Werkloosheid tussen 25 en 50 jaar                       7,1%                                           4,3%

Werkloosheid >50 jaar                                        10,3%                                           8,6%

Werkzaamheidsgraad totaal                                  68,8                                              74,8

Werkzaamheidsgraad mannen                              72,9                                              79,9

Werkzaamheidsgraad vrouwen                             64,3                                              69,6

 

Er wordt duidelijk meer gewerkt door de Desselaar. We gaan dat eens van naderbij bekijken ten opzicht ook van de armoede en een aantal voorzieningen in beide gemeenten.

                                                                          Zelzate                                            Dessel

Bruto toegevoegde waarde per inwoner         € 22.771                                        € 35.392

Bruto toegevoegde waarde per werkende      € 73.639                                        € 90.033

Leefloners per 1.000 inwoners                                    8                                                    2

18-24-jarige leefloners op 1000                                28                                                  11

Aandeel bevolking betalingsmoeilijkheden            12%                                                 8%

Kansarmoede index                                               18,4                                                  5,2

Onderwijskansarmoede index                               1,14                                                  0,37

Hoeveel kinderopvang per 100 0-3-jarigen              50                                                    80

Plaatsen residentiële ouderen per 1.000 inw            80                                                  132

 

Ook op fiscaal vlak moet Dessel niet onderdoen:

                                                                            Zelzate                                              Dessel

Percentage op de personenbelasting                       7,5                                                    6,0

Opcentiemen op de onroerende voorheffing            913                                                   850

Drijfkrachtbelasting per kilowatt                           € 31,5                                                € 17,0

Daarenboven heft Zelate per gezin, zelfstandige en onderneming 55 euro milieubelasting, zonder onderscheid van rang of stand.

 

En tenslotte de veiligheid in beide gemeenten:

                                                                                                  Zelzate                               Dessel

Diefstal en afpersing per 1.000 inwoners                                      28,5                                   14,9

Criminaliteit tegen lichamelijke integriteit per 1.000 inwoners      14,7                                     3,2

Criminaliteit tegen eigendom per 1.000 inw                                 13,2                                      3,7

 

Ik weet niet maar geef mij dan toch maar die N-VA gemeente!

Kris Van Dijck

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is