Op 6 mei, voor een paar weken dus, lanceerde de Vlaamse Volksbeweging een uitdagend initiatief: de “onafhankelijkheidsbarometer”: www.barometer.be Hier kan de Vlaming zich uitspreken over Vlaamse autonomie. Twijfel je nog? Is dat wel nodig? Ik hoor het je luidop afvragen. Zeker weten dat dat nodig is. Als er nu één ding is dat me al jaren mateloos stoort dan is het dat de Vlaming niet het beleid krijgt waarvoor hij of zij stemt. Al jaren worden wij geregeerd door partijen die van de Vlaamse kiezer geen mandaat kregen en ze ook nooit zullen krijgen. België is immers het samengaan van twee democratieën. Twee werelden die elkaar pas tegenkomen na verkiezingszondag en elkaar in een wurggreep houden.

Het resultaat is dat Belgische regeringen niet vertolken wat de Vlaming wil. Ergo; politiek Wallonië krijgt daarbij de steun van een minderheid van Vlaamse partijen waarvan een aantal dan nog eens hun programma schaamteloos verloochenen om vooral VLD niet te noemen… 

Ik vind dit een immense aanfluiting van wat democratie hoort te zijn. En dan er versteld van staan dat de antipolitieke sfeer in Vlaanderen alleen maar toeneemt. Niet moeilijk, wel?

 

Naast die barometer is van de week nog een ander initiatief gelanceerd: www.kiesvoor.vlaanderen Een mooie aanvulling op die barometer en nu van het OVV, Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen. Op deze website worden vragen gesteld met duiding omtrent de antwoorden en meer nog een uitleg waarom het in Vlaanderen nu niet loopt zoals het zou moeten lopen. Het is een interactief platform dat leidt tot de onomstotelijke conclusie dat Vlaanderen, willen we onze welvaart overeind houden, dringend op eigen vleugels moet gaan vliegen. 

 

Als tegengewicht hierop lees ik nu, tussen alle drukte door, het recentste boek van Noël Slangen: ‘Wat een land – Dwaasheid en hoop in de Wetstraat’. Ik ben halfweg. Tegengewicht omdat hij niet moet weten van meer Vlaamse autonomie. Hij steekt er zelfs de draak mee en meent de Vlaamse regering op dezelfde lijn te moeten plaatsen als de federale Vilvadi-regering: "twee regeringen die tot weinig in staat waren…" Dat de ene geen deuk in een pak boter kon slaan en de schulden tot gigantische hoogten liet oplopen en de andere haar regeerakkoord volledig uitvoerde en de begroting op orde heeft, is hem ontgaan. Eigenlijk ben ik niet verrast. Die man krijgt alles verkocht. Ik moet dan denken aan het andere boek dat ik recent las over de psychologie van overtuigen van Pascalle Van Goethem: ‘ijs verkopen aan Eskimo’s’. Noël Slangen kan dat.

Na zijn werk voor premier Jean-Luc Dehaene en de socialist Steve Stevaert maakte hij naam en faam als communicatieadviseur van Guy Verhofstadt tijdens diens eerste regeerperiode. In 2002 richtte hij het consultancybedrijf Groep C op, gespecialiseerd in strategische communicatie. Hij dong volop naar overheidsopdrachten. Niet altijd even koosjer wat in 2004 leidde tot een veroordeling voor valsheid in geschriften. In ieder geval; met hem leerde politiek België het begrip ‘spindoctor’ kennen. Een adviseur die de opdracht heeft het beleid van zijn politieke opdrachtgever zo positief mogelijk te presenteren en te verdedigen met het doel de publieke opinie gunstig te stemmen. Iets waar hij wonderwel in lukte. Het was wel een beleid waarvan de financiële gevolgen nu als een molensteen rondom onze nek hangt. Vele woorden om maar te zeggen dat ik van die boer echt geen eieren moet. Zijn boek is een aaneenschakeling van tegenspraken en ontkennen van realiteiten. Aan mij krijgt hij geen ijs verkocht. Graag dus terug naar het OVV.

 

Bij monde van voorzitter Paul Becue stelt het OVV de realiteit duidelijk op scherp. Ik citeer dan ook graag letterlijk uit hun persmededeling: “Wij roepen de Vlamingen op om te stemmen voor Vlaanderen. (…) Dat is onze opdracht. Dat is onze missie: Vlaanderen vormgeven. En dat kan alleen via politieke weg. De Vlaamse Beweging is een pacifistische beweging en wil tot een betere Vlaamse staatsstructuur komen, bij voorkeur via onderhandelingen die echter niet te lang mogen duren. We zijn het er toch roerend over eens dat België zoals het nu bestaat geen oplossing meer is. Dit land werkt niet meer. Je lost dat niet meer op door wat oppervlakkig bij te plamuren. Er zijn grondige verbouwingswerken nodig om dit land opnieuw te laten werken. Maar aangezien dat alleen maar kan door je stem duidelijk te laten horen, willen wij de Vlamingen aanzetten om doordacht te gaan stemmen. Weet dat jouw stem het verschil kan maken. Geef Vlaanderen de kracht om grondige hervormingen af te dwingen. Vlaanderen heeft in dit land het overwicht in aantal en in waarde creatie, maar moet vaak de duimen leggen voor een Franstalige minderheid die elke hervorming blokkeert. Daar willen wij komaf mee maken. En dus zeggen wij aan alle kiezers: Kies voor Vlaanderen.”

 

En verder: “Voor ons is het nu meer dan ooit het moment. We willen niet zeggen nu of nooit. Maar het is wel hét moment bij uitstek om kleur te bekennen en om Vlaanderen op weg te zetten naar meer welvaart. Dat gaat niet lukken in de huidige context. We kijken aan tegen een bijzonder hoog begrotingstekort. Onze staatsschuld is immens, en dit moet volledig op het conto van Franstalig België geschreven worden. Elke pasgeboren baby krijgt meteen een factuur van 60.000 euro onder de neus geschoven. Willen we dit voor onze kinderen? Neen toch. Zo onverantwoordelijk willen we toch niet zijn. Lossen we alles op met Vlaamse autonomie? Niet alles, maar wel veel meer dan nu. We moeten responsabiliseren: de regio die te veel uitgeeft in vergelijking met haar inkomsten moet daar zelf de gevolgen van dragen. We kunnen niet ongestraft schulden blijven maken. We gaan met onze neus tegen de muur lopen. Nu hebben we nog de kans om de boel te redden. Maar binnen een paar jaar, zal dat bij ongewijzigd beleid, niet meer het geval zijn. Dan zullen anderen over ons beslissen, zoals dat in 2008 met Griekenland gebeurd is.”

 

Een warme aanrader dus om beide websites te bezoeken en jouw stem te laten horen. Laat het een voorafname zijn op de duidelijke opdracht die wij als N-VA van jou, kiezer, op 9 juni hopen te krijgen. Nog 21 dagen om vele Vlamingen wakker te schudden, te overtuigen en te mobiliseren. Op hoop van zege omdat we het kunnen. Men zegge het voort: vandaag, morgen en de komende weken. Fijne zondag nog.

 

Kris van Dijck

Dessel, 19 mei 2024