Zomerscholen: Wat goed is, behouden we

Door Kris Van Dijck op 10 mei 2022

Op dinsdag 10 mei bespraken de leden van de verenigde commissie Binnenlands Bestuur en Onderwijs het ontwerp van decreet over zomerscholen in Vlaanderen. Onder leiding van commissievoorzitter Kris Van Dijck werd het ontwerp van decreet goedgekeurd. Enkel Groen en Vooruit onthielden zich in de stemming.

De Vlaamse Regering nam in haar relanceplan Vlaamse Veerkracht de doelstelling op om de zomerscholen die in de coronacrisis het licht zagen, structureel te verankeren. Ze wil een gevarieerd en doelgericht programma aanbieden dat gekoppeld is aan individuele onderwijsnoden van deelnemende leerlingen. Zodoende kunnen leerlingen de opgelopen leerachterstand ophalen, en wordt het zogenaamde ‘summer learning loss’ tegengegaan, zeker voor kwetsbare leerlingen is dit essentieel. Daarom diende de Vlaamse regering een ontwerp van decreet in met daarin de voorwaarden voor de organisatie van zomerscholen.

Zomerscholen werden een eerste keer in 2020 georganiseerd, met succes. De sterkte van de zomerscholen ligt in een gevarieerd en doelgericht aanbod dat gekoppeld is aan de individuele onderwijsnoden van deelnemende leerlingen. De zomerscholen kunnen vanaf nu elk jaar plaatsvinden in de zomervakantie. Dit ontwerp van decreet is een gezamenlijk initiatief van de minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen en de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en de Vlaamse Rand.

Verenigde commissie Binnenlands Bestuur en Onderwijs

Op dinsdag 10 mei behandelden de leden van de verenigde commissie Binnenlands Bestuur en Onderwijs het ontwerp van decreet, dat bij de stemming naderhand werd aangenomen onder leiding van voorzitter Kris Van Dijck. "Zomerscholen kwamen tot stand in de 'coronaperiode' en bewezen hun deugdelijkheid. Wat goed is, behouden we en verankeren we in onze Vlaamse regelgeving." was commissievoorzitter Van Dijck lyrisch over het ontwerp van decreet. Groen en Vooruit onthielden zich in de stemming.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is