Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Kris Van Dijck op 10 april 2014, over deze onderwerpen: Kleuterschool en basisonderwijs, Secundair onderwijs

Het verbod op het dragen van levensbeschouwelijke kentekenen in het Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap (GO!) is volgens de auditeur van de Raad van State “niet verenigbaar met het recht op godsdienstbeleving en de vrije meningsuiting”. De N-VA neemt akte van dat advies maar blijft het geldende …

Door Kris Van Dijck op 28 maart 2014, over deze onderwerpen: Kleuterschool en basisonderwijs, Leerkrachten en directies, Secundair onderwijs

Ook lesgevers raken tegenwoordig steeds meer bedolven onder het papierwerk en de administratie. Een kwalijke trend die nu ook bevestigd wordt door een grootschalig onderzoek bij tienduizend leerkrachten.  “De bevraging toont allereerst aan dat leerkrachten hun job erg graag doen”, zegt Vlaams N-VA …

Door Kris Van Dijck, Goedele Vermeiren op 25 maart 2014, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs

Eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs die voor minder dan een vijfde van de vakken slagen, behalen zelden een diploma. Dat blijkt uit cijfers van de Leuvense Faculteit Rechtsgeleerdheid. Andere cijfers, die Vlaams N-VA-Volksvertegenwoordiger Goedele Vermeiren opvroeg bij onderwijsminister …

Door Vera Celis, Kris Van Dijck op 20 maart 2014, over deze onderwerpen: Kleuterschool en basisonderwijs, Wetenschap

Te weinig jongeren kiezen vandaag actief voor wetenschappen en techniek. Terwijl de arbeidsmarkt schreeuwt om goed geschoolde ingenieurs, technici of elektriciens. Met het Onderwijsdecreet XXIV wordt ‘wetenschap en techniek’ nu een volwaardig vak, met eigen eindtermen. Daarmee zetten we een eerste …

Door Kris Van Dijck op 17 maart 2014, over deze onderwerpen: Buitengewoon onderwijs, Leerkrachten en directies, Personen met een beperking

De N-VA diende in het Vlaams Parlement amendementen in op het zogenoemde M-decreet. Dat bevat maatregelen om het buitengewoon onderwijs én de zorg voor leerlingen met specifieke behoeften te verbeteren. De ingediende amendementen zorgen voor een geleidelijke invoering van die maatregelen, in …

Door Kris Van Dijck, Karl Vanlouwe op 28 februari 2014, over deze onderwerpen: Onderwijs in Brussel, Schoolinfrastructuur

De N-VA is verontwaardigd over de uitspraken van Brussels minister Guy Vanhengel (Open Vld). Die klaagde aan dat Vlaanderen te weinig investeert in het Brussels onderwijs. “Volkomen onjuist”, zegt Vlaams N-VA-Parlementslid Kris Van Dijck: “Van alle capaciteitsmiddelen van deze legislatuur …