Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Kris Van Dijck op 18 januari 2014, over deze onderwerpen: Kleuterschool en basisonderwijs, Secundair onderwijs

In De Standaard van donderdag 16 januari stellen vier professoren van drie Vlaamse universiteiten dat alle scholen zouden moeten verplicht worden om te hervormen. Dat ze de hervorming van het secundair onderwijs verengen tot het al dan (verplicht) evolueren tot domeinscholen is betreurenswaardig …

Door Kris Van Dijck, Goedele Vermeiren op 3 december 2013, over deze onderwerpen: Leerkrachten en directies, Secundair onderwijs

Om de drie jaar screent de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de prestaties van 15-jarigen op vlak van wiskunde, lezen en wetenschap in 65 landen via het Program for International Student Assessment (PISA). Uit de PISA-resultaten die vandaag werden voorgesteld, blijkt …

Door Kris Van Dijck, Helga Stevens op 8 november 2013, over deze onderwerpen: Buitengewoon onderwijs, Personen met een beperking

Vandaag werd in de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften definitief goedgekeurd, na advies van de Raad van State. In dit decreet worden een aantal maatregelen genomen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De …

Door Kris Van Dijck op 23 oktober 2013, over deze onderwerpen: Secundair onderwijs

Het actieplan “Vroegtijdige schoolverlaters” zegt dat het de bedoeling is om de flexibele leerweg te versterken door het beter bekend te maken, door praktijkvoorbeelden te verspreiden en door de ontwikkeling van een instrument voor de scholen om de flexibele leerweg uit te werken. Op die manier …

Door Geert Bourgeois, Kris Van Dijck op 11 oktober 2013, over deze onderwerpen: Leerkrachten en directies, Secundair onderwijs

De hervorming van het secundair onderwijs die de Vlaamse Regering enkele maanden geleden goedkeurde, verhit nog steeds de gemoederen in leraarskamers, bij leerlingen en ouders. De N-VA wil daarom duidelijkheid scheppen over wat er nu precies in het masterplan staat … en wat niet. Vlaams …

Door Kris Van Dijck op 24 september 2013, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Secundair onderwijs

Uit de slaagcijfers van vijf Vlaamse universiteiten blijkt dat maar liefst 6 op de 10 studenten niet slaagt in het eerste jaar van de universiteit. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) kost elke student jaarlijks 11.800 euro aan de maatschappij. Ouders …