Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Kris Van Dijck op 11 mei 2014, over deze onderwerpen: Blog

Volgens Het Nieuwsblad vinden mijn collega’s mij loyaal, lief en betrouwbaar. Heel leuk allemaal, maar dat wil niet zeggen dat ik me niet dood kan ergeren aan leugens en het moedwillig verspreiden van onwaarheden. Daarom misschien juist… Fair-play in de politiek? Mag het even? Mag je fouten van …

Door Vera Celis, Kris Van Dijck op 20 maart 2014, over deze onderwerpen: Kleuterschool en basisonderwijs, Wetenschap

Te weinig jongeren kiezen vandaag actief voor wetenschappen en techniek. Terwijl de arbeidsmarkt schreeuwt om goed geschoolde ingenieurs, technici of elektriciens. Met het Onderwijsdecreet XXIV wordt ‘wetenschap en techniek’ nu een volwaardig vak, met eigen eindtermen. Daarmee zetten we een eerste …

Door Kris Van Dijck, Karl Vanlouwe op 28 februari 2014, over deze onderwerpen: Onderwijs in Brussel, Schoolinfrastructuur

De N-VA is verontwaardigd over de uitspraken van Brussels minister Guy Vanhengel (Open Vld). Die klaagde aan dat Vlaanderen te weinig investeert in het Brussels onderwijs. “Volkomen onjuist”, zegt Vlaams N-VA-Parlementslid Kris Van Dijck: “Van alle capaciteitsmiddelen van deze legislatuur …

Door Kris Van Dijck, Goedele Vermeiren op 3 december 2013, over deze onderwerpen: Leerkrachten en directies, Secundair onderwijs

Om de drie jaar screent de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de prestaties van 15-jarigen op vlak van wiskunde, lezen en wetenschap in 65 landen via het Program for International Student Assessment (PISA). Uit de PISA-resultaten die vandaag werden voorgesteld, blijkt …

Door Kris Van Dijck, Helga Stevens op 8 november 2013, over deze onderwerpen: Buitengewoon onderwijs, Personen met een beperking

Vandaag werd in de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften definitief goedgekeurd, na advies van de Raad van State. In dit decreet worden een aantal maatregelen genomen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De …

Door Kris Van Dijck op 23 oktober 2013, over deze onderwerpen: Secundair onderwijs

Het actieplan “Vroegtijdige schoolverlaters” zegt dat het de bedoeling is om de flexibele leerweg te versterken door het beter bekend te maken, door praktijkvoorbeelden te verspreiden en door de ontwikkeling van een instrument voor de scholen om de flexibele leerweg uit te werken. Op die manier …